Bekväm potential prisas av Lipper Fund Awards

Länsförsäkringars fond Bekväm Potential är återigen vinnare i klassen SEK Mixed Aggressive 5 year när Refinitiv Lipper Awards utser de mest presterande fonderna 2023.

Det är för fjärde året i rad som Länsförsäkringars fond Bekväm Potential prisas för sin prestation och det är tredje gången som det sker räknat på dess femårsperiod i Lipper Fund Awards.

- Lipper Fund Awards tittar på historiken för hela perioden till skillnad från Morningstar som ser till hur fonden presterat det senaste året, förklarar Sebastian Hallenius, ansvarig för de Bekväma fonderna och tf. chef Blandfondsförvaltning och Förvaltaranalys Länsförsäkringar AB.

Icons/70px/Quotation-mark-70
Vi arbetar med ett balanserat risktagande, vilket innebär att ingen enskild position får ta för stor risk för fondens allmänna utveckling. Detta innebär att vi sällan ”sticker ut” sett till ett enskilt år, utan där avkastningen över en längre tidsperiod väger tyngst.
Sebastian Hallenius, ansvarig för de Bekväma fonderna .

Vilka är då framgångsfaktorerna för Länsförsäkringars Bekväma fonder?

- Grundläggande så väljer vi hur vi vill vara positionerade på lång sikt baserat på våra antaganden om hur tillgångsslag förväntas avkasta. Vi väljer aktivpositioner som vi ser gynnas utifrån hur konjunkturen förväntas utvecklas. Och vi väljer att investera i bästa möjliga aktiva förvaltare för respektive tillgångsslag vi investerar i. Sammantaget så arbetar vi alltid med ett medvetet balanserat risktagande där ingen enskild position tar för stor risk för helheten.

- Det är givetvis väldigt kul att vi återigen vinner detta pris och jag är ödmjuk inför att vi fortsatt placerar oss så bra mot jämförbara alternativ, avslutar Sebastian Hallenius.

Lipper är ett ratingföretag som granskar och följer fonder i över 17 olika länder, världen över. Genom Lipper Fund Awards utses varje år de bäst presterande fonderna per kategori och geografiskt område.

Bekväma fonder

"Bekväma Fonder passar den som vill ha ett sparande som sköter sig självt och där vi förvaltare har hand om marknadsanalysen. Att vi åter igen prisas av Lipper Fund Awars för våra Bekväma fonder kan ses som ett kvitto på att vi har lyckats förvalta spararnas förtroende väl över lång tid", säger Sebastian Hallenius.

Läs mer om Länsförsäkringars Bekväma fonder

Sebastian Hallenius, ansvarig för de Bekväma fonderna

Vad uppskattar du mest med ditt jobb som fondförvaltare?

På gott och på ont är ens förvaltningsresultat alltid färskvara. Det är både engagerade, inspirerade och frustrerande att leva med ett offentligt dagligt uppdaterat resultat på hur man presterar på jobbet. Så givetvis är det just nu bäst med mitt jobb att ha levererat så här stark avkastning över så lång tid till de som gett mig, förvaltingsteamet och Länsförsäkringar förtroende att förvalta deras pengar.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Se alla nyheter