Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Centralbankerna fortsätter att höja sina räntor i en snabb takt för att sänka den höga inflationen. Samtidigt försämras konjunkturutsikterna i den globala ekonomin och det är i euroområdet vi ser den snabbaste inbromsningen. Euroområdet och Sverige förväntas hamna i en recession men utsikterna för USA är något bättre, trots att tillväxten revideras ner. Riskerna fortsätter att vara främst kopplade till effekterna av snabba räntehöjningar på ekonomin, och i Europa finns en stor oro över energiförsörjningen. Sjunkande bostadspriser och hushållens räntekänslighet är de största riskerna för den svenska ekonomin.

Investeringshjälpen oktober 2022

Oktober månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter