Av: Emil Eklund

Experterna eniga: lugn getingsommar i Kalmar län

Hur ser sommarens getingprognos ut i Kalmar län? Länsförsäkringar Kalmar län har gått till botten med frågan genom att sammankalla några av sina mest erfarna trygghetstekniker till ett getingråd. Och svaret är tydligt: Det blir ytterligare en lugn getingsommar.

Historiskt sett är getingar i Sverige extra aktiva varannan sommar. Men 2020 hände något och den förväntade anstormningen uteblev. Hur ser getingprognosen ut för 2022? Länsförsäkringar Kalmar län har sökt svaret genom att sammankalla några av sina mest erfarna trygghetstekniker till ett getingråd. Och svaret är tydligt:
– Det blir ytterligare en lugn sommar på grund av den kalla våren, säger
trygghetstekniker Jesper Johansson.
– Det brukar stämma att vartannat år är ett getingår. Men under några år så har det varit kalla vårar där en del drottningar dör och populationen minskas. Tillgång till föda kan säkert också ha en del i getingarnas förmåga att bli många till antalet, säger trygghetstekniker Erik Gunnarsson.

Så håller du getingarna på avstånd
Getingar är nyttiga pollinerare som håller ner mängden ner mängden av andra
insekter som kan kategoriseras som skadedjur. Men när getingarna blir för många och kommer för nära våra hus och uteplatser upplever många obehag. Dessutom kan det vara farligt för de som är allergiska mot getingstick. Lyckligtvis så finns det en del knep att ta till om du vill minska risken för getingbon i din omedelbara närhet.
– Täta springor och kontrollera att nät i ventiler och takfot är hela för att minska
risken att getingarna tar sig in på vinden eller in i väggen. Upptäcker du getingbon stora som pingisbollar i början på våren kan du själv trycka till dem antingen med en träbit, eller om du är lite vågad: handen med en handske på. På kvällen när den ensamma drottningen finns i boet är den bästa tiden att göra det på, säger trygghetstekniker Johan Kalin.
– Har du många getingar intill huset kan du sätta en getingfälla i utkanten av
trädgården för att locka dem dit i stället, då kan du njuta av saft och bullar ifred,
fortsätter Johan Kalin.
– Sitter getingboet på exempelvis ett tak under takpannorna och man inte har
planer på att vara där uppe så kan man lika väl låta det sitta kvar. Getingar finns ju runt omkring oss och bara för att man tar bort just det boet blir man inte av med dem i trädgården, säger trygghetstekniker Erik Gunnarsson.

Är du i behov av sanering mot getingar? Läs mer här 

Kontaktperson
Johan Kalin, trygghetstekniker
0480-693 84
Johan.kalin@lfkalmar.se

Se alla nyheter