Av: Emil Eklund

"Tagit på oss ledartröjan inom hållbarhet i Kalmar län"

I vår hållbarhetsrapport kan du läsa om hur vårt bolag arbetar med hållbarhetsfrågor och vilken påverkan vår verksamhet har på samhälle, människor och miljö.

- På samma sätt som cyklisterna hjälps åt att ligga längst fram och dra resten av klungan har vi tagit på oss ledartröjan inom hållbarhet i Kalmar län. Positionen utmanar och förpliktigar, är stundtals riktigt svettig och obekväm, men när man når målgången känns det underbart! För det här loppet gör vi tillsammans, säger Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Kalmar län.

Här kan du läsa och ladda ner rapporten

Om vår hållbarhetsredovisning

Redovisningen är upprättad i enlighet med 2016 års version av Global Reporting Initiative (GRI) Standards på nivå Core. Den utgör även bolagets rapportering enligt 6 kap. 11 § årsredovisningslagen.

Se alla nyheter