Ny analys av sydsvenskt näringsliv.40 nya tillväxtföretag i Kalmar län

För tredje året i rad släpps rapporten som analyserar södra Sveriges och Hallands näringsliv, Sydsverige Live. Rapporten är baserad på statistik, 150 intervjuer med företagsledare och sex fokusgrupper som analyserat näringslivets strategiska arbete för kommande år. Rapporten är ett samarbete mellan Sydsvenska Handelskammaren, Navet Analytics och sex Länsförsäkringsbolag i södra Sverige och Halland.

40 nya tillväxtföretag i Kalmar län- ändå under snittet

Rapporten visar att det skapas nya företag som växer. I Kalmar län har 40 så kallade 10-10-10 företag skapats, som på tio år från starten har vuxit till minst tio anställda och tio miljoner i omsättning. 23 av dessa 40 finns i och i närhet av Kalmar kommun, medan resterande 17 återfinns längre ut i länet. Kalmar län ligger här under både det nationella och det sydsvenska snittet och fortsatt analys behövs för att undersöka hur man kan hjälpa företag att växa lokalt.

Norra delen av Kalmar län är den konjunkturkänsligaste

Rapporten Sydsverige Live 2019 analyserar hur konjunkturen påverkar olika regioner i Sverige. I Kalmar län finns fyra olika arbetsmarknadsregioner. I synnerhet två av dessa – Oskarshamn och Vimmerby - har stora inslag av tillverkningsindustri och internationell handel med varor. Detta är en styrka i god konjunktur men innebär också exponering vid en avmattning. Kalmar och Västervik är något mindre exponerade och i synnerhet Kalmar har en stark tjänstesektor.

Rapporten efterlyser att den här exponeringen uppmärksammas politiskt och pekar exempelvis på behovet av tydliga insatser för att överbrygga med utbildningsinsatser som yrkesutbildning.

Kompetens – var tredje företag i Sydsverige rekryterar internationellt

Analysen visar att det finns ett aktivt och långsiktigt arbete i företag för att utveckla sina affärer. Man är på hugget både med digitalisering och klimatsmarta lösningar. Den stora utmaningen är kompetensen.

Läs rapporten här

Se alla nyheter