Vår sponsring

Vi tror att bästa sättet att bygga ett tryggt samhälle är att satsa på barn och ungdomar och ge dem en aktiv och meningsfull fritid. Därför sponsrar vi en rad idrottsföreningar över hela länet.

Vårt lokala engagemang finns såväl inom idrott, kultur, samhälle som miljö. Sponsring är ett ömsesidigt ansvar och samarbete mellan de som berörs.
Vi delar ut sponsringspengar två gånger per år, i november och april. Sista ansökningsdatum för respektive period är 31 mars på våren och 31 oktober på hösten. För att göra så stor nytta som möjligt vi väljer vi vilka vi sponsrar med omsorg. Vi prioriterar till exempel:

  • Föreningar med väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet.
  • Föreningar som har värderingar och en framtoning som stämmer övernens med våra.
  • Områden inom miljö och samhälle.

Vi väljer också att inte sponsra:

  • Enskilda individer
  • "Smala idrotter", det vill säga idrotter som utövas av mycket få personer
  • Verksamheter och idrotter som förknippas med höga skaderisker
  • Föreningar eller förbund med en politisk eller religiös verksamhet.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker om sponsring

Se alla nyheter