Eldningsförbud och vädjan till dig som jobbar i skog och mark

På grund av att det är extremt torrt i hela länet är risken för skogsbrand väldigt stor. Länsstyrelsen och räddningstjänsterna i Kalmar län uppmanar därför att avstå att använda skogs- och markberedningsmaskiner just nu.

Gnistor från skogsmaskiner, och då framför allt från kedjorna på markberedningsmaskiner är en av de vanligaste orsakerna till skogsbrand. Flera skogsbolag har valt att stoppa planerat skogsarbete både i länet och i andra delar av Sverige. För att undvika att bränder uppstår vädjar vi nu till alla att undvika användningen av skogs- och markberedningsmaskiner under dessa extrema förhållanden.

Är det ett arbete som måste genomföras är det av stor vikt att man följer de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete. Kontakta gärna räddningstjänsten för att stämma av vad som gäller lokalt.

Prognosen visar att det kommer att råda extremt stor risk för skogsbrand kommande vecka, därför är det viktigt att alla är extra försiktiga, såväl privatpersoner som privata markägare och skogsbolag. Inom samtliga kommuner i Kalmar län råder det sedan en tid tillbaka eldningsförbud.

Läs mer om brandriskprognoser på MSB.se

Tips!

Ladda ner appen "Brandrisk Ute" och håll koll på brandrisken i skog och mark.

Se alla nyheter