Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Kalmar län ägs av våra kunder och för oss det är därför extra viktigt att se till att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri prövning.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

1. Omprövning försäkringsärenden

Om du inte är nöjd med vårt beslut i ett försäkringsärende kan du begära omprövning i ärendet. Om du vill veta mer om skälen till beslutet eller begära omprövning ska du kontakta din handläggare.

2. Överprövning försäkringsärenden

Om du efter omprövning fortfarande är missnöjd med vårt beslut kan du begära överprövning hos ansvarig gruppchef på skadeavdelningen.

3. Prövningsnämnd för försäkringsärenden

Om du efter överprövning av gruppchefen inte accepterar vårt ställningstagande har du möjlighet att begära en slutgiltig prövning av ditt ärende hos vår prövningsnämnd. Begäran skickas till:

Länsförsäkringar Kalmar län
Prövningsnämnden
Box 748
391 27 Kalmar

Eller mejla till: skador@LFkalmar.se

Förfarandet i nämnden är skriftligt.
Prövningsnämnden hanterar inte frågor rörande medicinska bedömningar i personskador eller ärenden som varit föremål för särskild utredning. 

4. Om du fortfarande inte är nöjd avgör typen av ärende hur du går vidare

Prövningen i nedanstående nämnder är kostnadsfritt.


Allmänna reklamationsnämnden
Som privatperson kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare.
ARN
Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00

www.arn.se

ARN prövar inte ärenden som kan prövas eller har prövats av nedan angivna försäkringsnämnder.

Trafikskadenämnden
Om du har frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden.

Trafikskadenämnden
Box 24048
104 50 Stockholm
08-522 787 00

www.trafikskadenamnden.se

Personförsäkringsnämnden

Nämnden prövar tvister avseende personförsäkring mellan konsumenter och försäkringsgivare som rör försäkringsmedicinska frågor.

Svensk Försäkrings Nämnder Box 24067, 104 50 Stockholm
08-522 787 20

www.forsakringsnamnder.se

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Nämnden prövar omfattningen av rättsskyddsförsäkringen, fråga om ersättningsanspråk och ombuds lämplighet.

Svensk Försäkrings Nämnder Box 24067, 104 50 Stockholm
08-522 787 20

www.forsakringsnamnder.se

5. Domstol

Du kan även vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Har du en rättsskyddsförsäkring – som bland annat ingår i hemförsäkringen – kan vi ersätta dina ombudskostnader. Du betalar då enbart självrisken.

Övriga ärenden

Vid tvist i bank- eller försäkringsfrågor har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174,
101 23 Stockholm
www.arn.se

08-508-860 00.

En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Klagomålsansvarig 

Välkommen att kontakta Anna Cederbrink 0480-691 79 om du har frågor eller synpunkter kring ett klagomål som rör försäkringsfrågor samt övrigt. 

Gäller ditt klagomål bankärenden? Välkommen att kontakta Henrik Jonsson 0480-691 64.

Kundklagomål Bankärenden

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post,

Länsförsäkringar Bank/Länsförsäkringar Hypotek
Klagomålsansvarig
Box 22336
250 25 Helsingborg

Rådgivning i försäkringsfrågor

Vill du ha kostnadsfri rådgivning finns oberoende organisationer som kan ge råd och tips.

Försäkringsfrågor 
Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Finansiella tjänster
Konsumenternas Bank- och finansbyrå, www.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. 

Den kommunala konsumentvägledaren kan ge råd och information kring försäkrings- och finansiella tjänster.

Är du företagare?

Här hittar du all information om hur du som företagare ska gå tillväga.

Till företagssidan