Reflexvästar till alla förskolebarn i länet

Som kundägt försäkringsbolag arbetar vi ständigt med att förebygga skada och öka tryggheten för oss i Kalmar län. Ett sätt att öka tryggheten och säkerheten när förskolebarn vistas i trafiken är att använda reflexvästar. Därför erbjuder vi nu förskolor och andra som bedriver pedagogisk omsorg i hemmet att beställa reflexvästar kostnadsfritt till sina verksamheter.

Nu erbjuder vi för fjärde gången alla förskolor i länet och andra som bedriver pedagogisk barnomsorg i hemmet att kostnadsfritt beställa reflexvästar till sin verksamhet.

Beställ era västar senast den 2022-06-26. Vi börjar leverera västarna från vecka 33. Sammanlagt delar vi ut 9000 reflexvästar till länet och för att det ska räcka till så många som möjligt så ber vi er att göra en beställning per förskola och en väst per inskrivet barn. Vi ber dig samordna din beställning på förskolan och sedan går det enkelt att beställa västarna här på vår webbsida via länken nedan.

Alla förskolor i länet får denna information, men vi vill ändå be er sprida detta erbjudande vidare till era kollegor på andra förskolor.

Har du frågor går det bra att kontakta oss på info@LFkalmar.se

Reflexvästarna

Västarna finns i två olika storlekar och i fyra färger; rosa, gul, grön och orange.

  • XS - passar barn i åldern 1-4 år
  • S - passar barn i åldern 4-6 år

Västarna är rymliga i storleken och fungerar bra även utanpå tjocka ytterkläder. De är i första hand avsedda för att användas i trafiken. Därför rekommenderar vi att de används i trafiken för ökad hållbarhet och synlighet enligt deras certifiering.

Välkommen med din beställning!

 

Vårt bidrag till FN´s globala hållbarhetsmål
För oss på Länsförsäkringar Kalmar län är det självklart att aktivit arbeta med att bidra till FN´s globala hållbarhetsmål. Detta gör vi på många olika sätt i vår verksamhet. Genom att dela ut reflexvästar är vi med och bidrar till mål 3 - God hälsa och välbefinnande. Där ett av delmålen är att minska dödsfall och skador i vägtrafiken.