Musselodling i Kalmarsund

Vi sponsrar en försöksodling av musslor på Norra Öland i syfte att motverka övergödning i Östersjön. Vi stöttar detta projekt då vi som lokalt och kundägt bolag tycker att vi har ett större ansvar än många andra aktörer för vår miljö. Det är självklart för oss att bry oss lite extra om den miljö och natur vi har omkring oss

Varför musslor?

Övergödningen är ett av de största problemen i Östersjön idag och hela havet visar tecken på storskalig övergödning. Många växt-och djurarter kan inte anpassa sig till de snabba förändringarna och drabbas hårt eller går under. Ett fåtal anpassningsbara arter tar då överhand och får extra skjuts av de näringsämnen som tillförs Att odla musslor bidrar till att algblomningen minskar och näringsämnen förs bort från våra övergödda kuster. Vi ser fram emot att få följa resultatet i takt med att musslorna växer och bidrar till ett friskare badvatten och ett Kalmarsund i balans.

Nu pågår även en studie som undersöker om musslorna kan bli djurfoder och registreras som livsmedel. Så framöver får förhoppningsvis både djur och människor njuta av musslorna. 

Att odla musslor bidrar till att algblomningen minskar och näringsämnen förs bort från våra övergödda kuster.