Föreningsakuten.

En extra miljon till länets föreningsliv.

Nu kan föreningar som drabbats ekonomiskt av Corona ansöka om bidrag från Föreningsakuten på Länsförsäkringar Kalmar län. Vi har satt av en extra miljon kronor för att stötta föreningar som drabbats ekonomiskt av pandemin - och som riktar sig mot barn och ungdomar. Vi är här för länet. Här för dig.

Ett rikt och levande ideellt föreningsliv är viktigt för folkhälsan, tryggheten och livskvaliteten i Kalmar län. Därför vill vi göra det vi kan, för att hjälpa er som hjälper. 

  • Vår satsning på extra sponsring riktar sig till föreningar i Kalmar län som bedriver allmännyttig och ideell verksamhet kopplat till barn och ungdomar.
  • Sista ansökningsdag är 6 december och urval görs under vecka 50. Utbetalning sker i december 2020 till det konto som ni angivit i ansökan. Endast en ansökan per förening.
  • I ansökan behöver vi veta hur er förening drabbats av minskade intäkter kopplat till pandemin och hur det önskade beloppet ska användas.
  • Föreningsakuten är en engångsbetalning vilket betyder att inget separat avtal kommer skrivas.
  • Om ni redan är en förening som får sponsringsbidrag idag, så finns det möjlighet att söka även detta sponsringsstöd.

Ansök om extra sponsring till din förening


Länsförsäkringar Kalmar län