Här för dig. För all tid.

Som bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling kan vi göra stor skillnad i skapandet av en hållbar värld. För din vardag imorgon, i övermorgon och om 50 år. För dina barns, barnbarns och barnbarnsbarns trygghet och möjligheter. För att vi vill finnas här för dig, för länet - för all tid. 

180 år av omtanke

Ända sedan vi bildades 1840 har hållbarhet varit vår affärsidé. Genom att ta gemensamt ansvar, bry oss om varandra, dela på risker och jobba skadeförebyggande har vi i snart två hundra år sett till att verka för våra kunders och vårt läns bästa. Det är därför din långsiktiga trygghet alltid
är viktigare än nästa kvartalsrapport. Det är därför vi ägs av dig och andra länsbor och inte några diffusa, avlägsna aktieägare. Det är därför vi ser till att dina pengar inte investeras i sånt som förstör vår miljö, vårt klimat eller gör livet sämre för medmänniskor på andra platser eller i kommande generationer. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Vi finns inte till för vår egen skull. Utan våra intressenter - kunder, medarbetare, Länsförsäkringsgruppen, myndigheter, leverantörer, lokalsamhället med flera - är vi ingenting. Det är deras behov och förväntningar som ligger till grund för hur vi driver och utvecklar vår verksamhet.

Blomman visar våra viktigaste hållbarhetsfrågor och är fokus i vårt arbete med hållbarhet. De sex hållbarhetsfrågorna är kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål och påverkar oss både inom och utanför organisationen och har både ett internt och externt perspektiv.

Läs mer om våra viktigaste hållbarhetsfrågor

Vi tror på öppenhet

Som kund hos oss ska du kunna vara säker på att vi håller vad vi lovar. Därför är ärlighet och transparens nyckelord i vårt hållbarhetsarbete. Det betyder att du enkelt ska kunna följa vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Ett sätt är att ta del av vår årliga hållbarhetsrapport. Här berättar och rapporterar vi hur vårt bolag arbetar med hållbarhetsfrågor, och vilken påverkan vår verksamhet har på samhälle, människor och miljö.

Läs vår hållbarhetsrapport

Så gör vi skillnad i minst hundra år till

Nära och lokalt

 • Vi gynnar i första hand lokala aktörer för att bidra till näringslivet och undvika onödiga transporter.   

Fossilfritt 2030

 • Vi har mål om fossilfritt 2030 vilket i praktiken innebär nettonollutsläpp 2030, hela 15 år före Sveriges mål ska vara nått.

Långsiktig trygghet

 • Genom initiativ, som utdedling av reflexvästar till alla förskolor i Kalmar län och Schysst idrott arbetar vi aktivt för att öka tryggheten i vårt län.

Cirkulär skadereglering

 • För att minska våra koldioxidutsläpp och användande av jordens resurser arbetar vi så långt det är möjligt med att laga och återvinna det som är skadat med hjälp av lokala firmor.

Skadeförebyggande arbete

 • Att hjälpa våra kunder att undvika skador är en del av vår kärnverksamhet, och en grundläggande hållbarhetsaktivitet. Det håller nere skadekostnaden för våra ägare och gör gott för miljön. Till exempel så innebär en villabrand i genomsnitt ett koldioxidutsläpp på 25 ton. Vilket motsvarar 12 500 mil med en bensindriven bil.

Investeringar som håller i längden

 • Vi ser till att dina och bolagets pengar växer långsiktigt. Och vi gör det genom att välja bort investeringar i fossila bränslen, vapen, spelbolag eller tobak.

Trygghet och mening för unga

 • Med vårt sponsringskoncept Länskraften ger vi trygghet och möjligheter för länets unga. När vi sponsrar ställer vi motkrav på till exempel främjande av jämställdhet och motverkan av diskriminering och utanförskap.

Mångfald och jämställdhet 

 • Alla som är i kontakt med oss såsom medarbetare, arbetssökande, kunder, leverantörer, behandlas med respekt och värdighet.

Forskning

 • Genom Länsförsäkringars forskningsfond stöttar vi forskning inom viktiga
  hållbarhetsområden som klimatanpassning, trafiksäkerhet, tryggt boende
  och morgondagens samhälle. Med forskningsfonden driver vi också det årliga eventet Framåtblick Kalmar län där vi utbyter vi kunskap som vi kan använda för att stärka vår region.

En lokal kraft för ett större mål

Genom att finnas här för dig och för länet kan vi också finnas här för hela världen. Därför integrerar vi våra lokala målsättningar med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. På så sätt kan vi bidra till en hållbar värld genom att göra skillnad på lokal nivå. 

Läs mer om lokalt arbete för globala mål

Uppförandekod för avtalspartners

Länsförsäkringar Kalmar läns värdegrund bygger på långsiktig hållbarhet och är en naturlig del av verksamheten. Vår uppförandekod för avtalspartners baseras på internationella riktlinjer och svensk lagstiftning gällande miljö, arbetsförhållanden och affärsetik. Vi förväntar oss att våra avtalspartners, och deras underleverantörer, ska efterleva de principer som anges i uppförandekoden.

Läs uppförandekoden

Icons/70px/Quotation-mark-70
På samma sätt som cyklisterna hjälps åt att ligga längst fram och dra resten av klungan har vi tagit på oss ledartröjan inom hållbarhet i Kalmar län. Positionen utmanar och förpliktigar, och är stundtals både svettig och obekväm. Men när man når målgången känns det underbart. För det här loppet gör vi tillsammans.
Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Kalmar län

LF Kalmar