Välkommen till Framåtblick Kalmar län

Välkommen till Framåtblick Kalmar län

Framåtblick Kalmar Län är ett återkommande samtalsforum där vi tillsammans med Länsförsäkringars Forskningsfond skapar en mötesplats för forskare och samhällsaktörer. Syftet är att länka forskning och samhälle genom att bidra med kunskap att tillämpa praktiskt på lokal nivå. Temat för årets upplaga av Framåtblick Kalmar län är: "Morgondagens arbetsplats: Hur skapas attraktiva och hållbara arbetsmiljöer för framtiden?".

I en tid av ökad digitalisering, globalisering och en arbetsmarknad präglad av kortare uppdrag och flexibilitet, är frågan hur intressenter i olika regionala arbetsmarknader påverkas framåt. Vilka är de stora arbetsmiljö-, rekryterings- och förmånsfrågorna idag och i framtiden? Och hur kan vi på sikt utveckla attraktiva och hållbara arbetsplatser? Dessa och andra spännande framtidsfrågor diskuterar vi under Framåtblick 2019. Årets värdorter är Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Borgholm.

Årets forskare

I år har vi budit in forskarna Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet och Eva Lindell, lektor och forskare i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Forskarna kommer att dela viktiga forskningsresultat runt arbetsmarknaden och arbetslivet och lyfta fram det som bör uppmärksammas för att skapa gynnsamma förutsättningar framåt. Med forskarnas hjälp får vi bland annat en bild av hur förändringar i arbetsmarknaden påverkar organisationers förutsättningar idag och i framtiden

Nytt för i år: skräddarsytt tema för Framåtblick i Borgholm

Under Framåtblick i Borgholm fokuserar vi på regional attraktionskraft. I samband med detta har vi bjudit in Hans Westlund som är professor vid KTH i Stockholm. Hans Westlund deltog i den första upplagan av Framåtblick 2017 och var omåttligt populär bland deltagarna. I Borgholm kommer Hans Westlund att diskutera vad företag och offentliga aktörer utanför storstadsområdena kan göra för att koppla upp sig mot de växande storstädernas efterfrågan. Viktiga begrepp och perspektiv blir smart specialisering, entreprenöriellt agerande, regioncentras betydelse och besöksnäringen.

Tidigare års Framåtblick

2017 arrangerade vi Framåtblick Kalmar län för första gången med temat urbanisering och hur man kan attrahera morgondagens arbetskraft. Framåtblick arrangerades då i Vimmerby, Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Under Framåtblick 2018 var temat infrastruktur och innovativ samverkan kring lokala utvecklingsfrågor.Till höger på sidan kan du ta del av vårt filmade material från tidigare års Framåtblick.

Sidan uppdateras löpande.

Här kan du läsa mer om länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Har du frågor? Hör gärna av dig till vår hållbarhetsansvarig