För ett framgångsrikt och hållbart Kalmar län

För ett framgångsrikt och hållbart Kalmar län

Framåtblick Kalmar Län är ett återkommande samtalsforum för lokala och regionala framtidfrågor. Vi arrangerar Framåtblick tillammans med Länsförsäkringsbolagens forskningsfond med syftet att skapa en brygga mellan forskning och samhälle och bidra med kunskap att tillämpa praktiskt på lokal nivå för att stärka den region vi lever och verkar i. Temat för årets upplaga av Framåtblick Kalmar län var: "Morgondagens arbetsplats: Hur skapas attraktiva och hållbara arbetsmiljöer för framtiden?".

I en tid av ökad digitalisering, globalisering och en arbetsmarknad präglad av kortare uppdrag och flexibilitet, är frågan hur intressenter i olika regionala arbetsmarknader påverkas framåt. Vilka är de stora arbetsmiljö-, rekryterings- och förmånsfrågorna idag och i framtiden? Och hur kan vi på sikt utveckla attraktiva och hållbara arbetsplatser? Dessa och andra spännande framtidsfrågor diskuterades under Framåtblick 2019. Årets värdorter var Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Borgholm.

Årets forskare

I år bjöd vi in forskarna Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet och Eva Lindell, lektor och forskare i företagsekonomi vid Mälardalens högskola. Forskarna delade viktiga forskningsresultat runt arbetsmarknaden och arbetslivet och lyfte fram det som bör uppmärksammas för att skapa gynnsamma förutsättningar framåt.

Skräddarsytt tema för Framåtblick i Borgholm

Under Framåtblick i Borgholm fokuserade vi på regional attraktionskraft. I samband med detta bjöd vi in Hans Westlund som är professor vid KTH i Stockholm. Hans Westlund diskuterade vad företag och offentliga aktörer utanför storstadsområdena kan göra för att koppla upp sig mot de växande storstädernas efterfrågan.


Läs mer om länsförsäkringsbolagens forskningsfond

Har du frågor? Hör gärna av dig till vår hållbarhetsansvarig