Var med och påverka! Gör din röst hörd

Vem ska representera dig i vårt fullmäktige?

Som kund är du också delägare i Länsförsäkringar Kalmar län. Det innebär att du har möjlighet att engagera dig. Högst upp i vår organisation finns vårt fullmäktige, kundernas representanter. Där finns idag 53 kunder från länets tolv kommuner som är med och påverkar och bidrar med sin kompetens och erfarenhet till bolagets fortsatta utveckling.

Årets fullmäktigeval i Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamn

I år är det dags för våra ägare i Västervik, Vimmerby, Hultsfred och Oskarshamns kommun att utse sina representanter i fullmäktige. Mandattiden sträcker sig från 2022 till och med 2024. Bolagets valberedning har tagit fram förslag på kandidater för respektive kommun. Vilka kandidaterna är och hur du gör för att godkänna valberedningens förslag kan du läsa om när du klickar dig vidare via röda knappen här nedan.

Möjlighet att godkänna valberedningens förslag ges mellan den 15-30 november och resultatet kommer att publiceras på vår webbsida i början av december.

Bli en aktiv delägare

Vill du bli en aktiv delägare och tillsammans med oss skapa trygghet och möjligheter för ett hållbart Kalmar län? Då kan du nominera dig själv eller någon annan i ditt nätverk nästa gång nomineringsprocessen öppnas upp i din kommun.

Längst ner på denna sida har vi samlat frågor och svar som förklarar mer om vad det innebär att vara fullmäktig, hur valen går till och hur du som kund kan nominera kandidater till fullmäktige.


Länsförsäkringar Kalmar län
 • Bolagets valberedning, vilka utses på bolagsstämman av fullmäktige, har uppdraget att ta fram förslag på fullmäktigeledamöter till länets tolv distrikt (kommuner). Valberedningen strävar efter att sätta samman en fullmäktigegrupp som väl som möjligt avspeglar kunderna i bolaget, avseende ålder, kön och yrke/sysselsättning. För att bli nominerad till ledamot av fullmäktige tittar valberedningen på följande:

  • Att hen är sakförsäkringskund (till exempel en bilförsäkring eller hemförsäkring)
  • Att hen uppfyller lämplighetsprövning
  • Att hen inte har ett förtroendeuppdrag, anställning eller liknande uppdrag hos konkurrerande bolag eller marknadsför konkurrerande verksamhet.
  • Att hen har viljan att vara ambassadör för bolaget och har tid för uppdraget
  • Att hen är folkbokförd i den kommun det är val i.

   

  Nytt för 2022! Inför fullmäktigevalet 2022 kommer det bli enklare för dig som kund att vara med och nominera dig själv eller någon annan i ditt nätverk som du tycker passar till uppdraget. Håll utkik när nomineringsperioden öppnar upp för just din kommun.

  Har du ytterligare frågor om nomineringen och hur valberedningen arbetar är du välkommen att kontakta valberedningen.


  Hjälpte det här svaret dig? 12 av 15 har fått hjälp av svaret
 • Som representant i fullmäktige förväntas du vara en god ambassadör för vårt bolag och du får möjlighet att påverka bolagets framtid. Du blir en länk mellan bolaget och kunderna och representerar kundernas intressen. Du får också tillgång till ett stort nätverk av fullmäktige från hela länet.

  Fullmäktigeledamöterna får kontinuerligt information från ledningen och styrelsen om bolagets verksamhet. Dessutom samlas de några gånger varje år tillsammans eller på lokala träffar. Som fullmäktige får du då möjlighet att tillföra bolaget synpunkter och bidrar med din kompetens och erfarenhet vilket är viktigt för bolagets fortsatta utveckling. 

  När fullmäktige samlas till bolagsstämma utgör de bolagets högsta beslutande organ. De ärenden som fullmäktige ska behandla vid bolagsstämman är bland annat:

  • utse styrelseledamöter
  • utse revisor
  • utse valberedning
  • utse nomineringskommitte
  • besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd
  • besluta om arvode till styrelse, revisorer, valberedning och nomineringskommitté
  • fastställa resultat- och balansräkning
  • besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

   


  Hjälpte det här svaret dig? 18 av 19 har fått hjälp av svaret
 • Vad roligt att du vill veta mer! Kontakta gärna ordförande i bolagets valberedning:
  Caisa Oskarsson
  caisa@oskarsson.nu
  070-286 23 81

  Det går också bra att kontakta någon av våra fullmäktigeledamöter så kan de berätta mer om uppdraget.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 9 har fått hjälp av svaret