Var med och påverka! Gör din röst hörd

Vem ska representera dig i vårt fullmäktige?

Som kund är du också delägare i Länsförsäkringar Kalmar län. Det innebär att du har möjlighet att engagera dig. Högst upp i vår organisation finns vårt fullmäktige, kundernas representanter. Där finns idag drygt 50 kunder från länets tolv kommuner som är med och påverkar och bidrar med sin kompetens och erfarenhet till bolagets fortsatta utveckling.

Årets fullmäktigeval i Emmaboda, Nybro, Torsås och Kalmar

I år är det dags för våra ägare i Emmaboda, Nybro, Torsås och Kalmar kommun att utse sina representanter i fullmäktige. Mandattiden sträcker sig från 2023 till och med 2025. Efter kundernas inkomna förslag på nomineringar till fullmäktige under våren tar bolagets valberedning fram ett förslag på kandidater för respektive kommun. Vilka kandidaterna är och hur du gör för att delta i fullmäktigevalet kan du läsa om när du klickar dig vidare via den röda knappen här nedan.

Fullmäktigevalet är öppet mellan den 15-30 november. Resultatet kommer att publiceras på vår webbsida i början av december.

Bli en aktiv delägare

Vill du bli en aktiv delägare och tillsammans med oss skapa trygghet och möjligheter för ett hållbart Kalmar län? Då kan du nominera dig själv eller någon annan i ditt nätverk nästa gång nomineringsprocessen öppnas upp i din kommun.

Längst ner på denna sida har vi samlat frågor och svar som förklarar mer om vad det innebär att vara fullmäktig, hur valen går till och hur du som kund kan nominera kandidater till fullmäktige.


Länsförsäkringar Kalmar län