Larmpaket för din bostad

Har du din boendeförsäkring hos oss kan du beställa vårt larmpaket. Med ett larmpaket från oss, kopplat till vår egen larmcentral, minskar du risken för inbrott och brand. Dessutom sänker du din försäkringspremie. Våra säkerhetstjänster lönar sig.

Vi vill ge dig en ökad trygghet hemma. När du ansluter ditt larm till vår larmcentral så övervakas ditt hem året runt och under dygnets alla timmar. Vi ser till att du känner dig trygg genom vårt snabba agerande om någon gör intrång i ditt hem, vid skadegörelse, vattenläcka eller om brand uppstår. Om larmet går kontaktas du av våra larmoperatörer och vid behov skickar vi ut en väktare som kontrollerar din bostad.

Vi startade larmcentralen under våren 2008 som ett led i vårt trygghetstänkande. Vår målsättning är att ge dig som kund bra och prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna. Med vårt utvecklade trygghetskoncept erbjuder vi även trygga och smarta larmtjänster.

Läs mer på LFlarmcentral.se.