Reseskydd i din hemförsäkring

Reseskydd i din hemförsäkring

Reseförsäkringen ger dig rätt till ersättning om du till exempel blir sjuk och måste uppsöka läkare eller avbryta din resa. Har du en hemförsäkring ingår reseförsäkringen som gäller för dig och din familj i hela världen.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du. Ska du vara borta längre, för till exempel studier eller arbete, måste du teckna försäkringen Tillfällig utlandsvistelse.

Här kan du läsa mer om hemförsäkring

Vad gäller reseförsäkringen för?

 • Akut sjukvård
  Om du blir akut sjuk eller om du skadar dig i en olycka under resan. Ersättningen gäller för nödvändiga och skäliga kostnader.
 • Akut tandvård
  Om du får akuta tandbesvär under resan. Högsta ersättning är 5 000 kronor.
 • Skadat eller stulet bagage
  Om ditt incheckade bagage blir skadat eller stulet. Högsta ersättning är 100 000 kronor.
 • Stöld
  Om dina pengar eller värdehandlingar blir stulna. Högsta ersättning är 5 000 kronor respektive 10 000 kronor.
 • Reseavbrott
  Om du tvingas avbryta din resa på grund av akut sjukdom, olycksfall eller allvarlig händelse hemma. Högsta ersättning är 22 500 kronor. 
 • Hemresa vid katastrof
  Om det inträffar en naturkatastrof eller om krig utbryter. Högsta ersättning är 10 000 kronor.
 • Resestartskydd
  Om du påbörjat din resa till eller från Norden och fått merkostnader på grund av en plötslig och oförutsedd händelse. Detta gäller för exempelvis ett hastigt uppkommet oväder eller en trafikolycka. Högsta ersättning är 5 000 kronor.
 • Utökat reseskydd 
  Avbeställningsskydd, person- och bagageförsening, reseavbrott och ersättningsresa. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Utökat reseskydd 

När du är iväg på din resa rekommenderar vi att du har med dig ditt resekort. Det finns i vår app eller så kan du beställa det här. Läs mer om/beställ resekort. 

Att tänka på vid sjukdom innan resa

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning