Illustration av par som sparar i bekväma fonder.
Illustration av par som sparar i bekväma fonder.

Bekväma fonder

Med Bekväma fonder är det riktigt enkelt att fondspara. Om du redan är kund kan du enkelt börja spara på Mina sidor eller i appen.

 • Välj risk och tid, resten sköter vi
 • Enkelt sätt att spara
 • Tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Vilken Bekväm fond ska du välja?

Risk Risk
1-3 år
3-5 år
5-10 år
Över 10 år
Mycket låg
Bekväm Fond Defensiv Defensiv
Bekväm Fond Defensiv Defensiv
Bekväm Fond Stabil Stabil
Bekväm Fond Balans Balans
Låg
Bekväm Fond Defensiv Defensiv
Bekväm Fond Stabil Stabil
Bekväm Fond Balans Balans
Bekväm Fond Balans Balans
Medel
Bekväm Fond Stabil Stabil
Bekväm Fond Stabil Stabil
Bekväm Fond Balans Balans
Bekväm Fond Tillväxt Tillväxt
Hög
Bekväm Fond Stabil Stabil
Bekväm Fond Balans Balans
Bekväm Fond Tillväxt Tillväxt
Bekväm Fond Potential Potential
Mycket hög
Bekväm Fond Balans Balans
Bekväm Fond Tillväxt Tillväxt
Bekväm Fond Potential Potential
Bekväm Fond Potential Potential

Om våra Bekväma fonder

Med våra Bekväma fonder är det enkelt att spara. Det enda du behöver göra är att välja den fond som passar dig bäst utifrån hur länge du tänkt spara och din inställning till risk.

Du kan välja mellan Defensiv, Stabil, Balans, Tillväxt och Potential. Alla Bekväma fonder är aktivt förvaltade fondandelsfonder, men med olika uppsättning beroende på hur länge du vill spara och till vilken risk.

Om du redan är bankkund behöver du bara logga in på Mina sidor och köpa i den sparformen som passar dig, till exempel ISK, fondkonto eller kapitalförsäkring.

Bli bankkund

Aktivt förvaltade fondandelsfonder

Det betyder att vi löpande ser över de Bekväma fonderna och gör justeringar vid behov utifrån vår bedömning av marknadens utveckling på ca 12 månaders sikt. Det kan exempelvis innebära att vi byter ut fonder eller ändrar andelen av en fondkategori i den Bekväma fonden. Vi justerar också för att du ska ha den risknivå du valt över tid.

De Bekväma fonderna tillhandahålls av Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Bekväm Fond Defensiv

Bekväm Fond Defensiv passar dig som vill spara på kort sikt med låg risk.

De långsiktiga riktmärkena för fondens placeringar är:

 • Korta räntefonder 22 procent
 • Långa räntefonder 78 procent

Läs mer och se fondens kurs

Bekväm Fond Stabil

Bekväm Fond Stabil passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

De långsiktiga riktmärkena för fondens placeringar är:

 • Korta räntefonder 20 procent
 • Långa räntefonder 50 procent
 • Globala aktiefonder 22 procent
 • Svenska aktiefonder 8 procent

Läs mer och se fondens kurs

Bekväm Fond Balans

Bekväm Fond Balans passar dig som vill spara på kort till medellång sikt, med medelhög risk.

De långsiktiga riktmärkena för fondens placeringar är:

 • Korta räntefonder 13 procent
 • Långa räntefonder 32 procent
 • Globala aktiefonder 41 procent
 • Svenska aktiefonder 14 procent

Läs mer och se fondens kurs

Bekväm Fond Tillväxt

Bekväm Fond Tillväxt passar dig som vill spara på medellång till lång sikt, med hög risk.

De långsiktiga riktmärkena för fondens placeringar är:

 • Korta räntefonder 5 procent
 • Långa räntefonder 19 procent
 • Globala aktiefonder 57 procent
 • Svenska aktiefonder 19 procent

Läs mer och se fondens kurs

Bekväm Fond Potential

Bekväm Fond Potential passar dig som vill spara på lång sikt, med mycket hög risk.

De långsiktiga riktmärkena för fondens placeringar är:

 • Globala aktiefonder 75 procent 
 • Svenska aktiefonder 25 procent

Läs mer och se fondens kurs

Viktig information

Denna information är allmänt hållen och inte anpassad efter individuella förutsättningar. Informationen kan användas som stöd och generell vägledning när du väljer fonder.

Vill du ha individuell finansiell rådgivning är du välkommen att vända dig till en rådgivare på ditt länsförsäkringsbolag eller till din försäkringsförmedlare. Faktablad och information om förvaltningsavgift finns på respektive fonds informationssida.

Eftersom våra bedömningar av aktie-, ränte- och valutamarknaderna utgår från prognoser är de inga garantier. Sparande i fonder innebär alltid en risk. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta belopp

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna