Nu släpper vi de sista platserna till Framåtblick Kalmar län

Välkommen till Framåtblick Kalmar län -ett unikt samtalsforum och plattform för lokala och regionala framtidsfrågor. Vårt mål är att skapa en brygga mellan forskning och samhälle och bidra med inspiration för att stärka regionens attraktionskraft.

Höstens Framåtblick kalmar län har tema urbanisering och hur man attraherar morgondagens arbetskraft. Vi arrangerar detta på fyra orter i länet i september och oktober. Två forskare presenterar sina senaste rön vilket följs av en paneldebatt där näringsliv och kommunrepresentanter diskuterar utmaningar och möjligheter med urbanisering.

Tillsammans med Länsförsäkringsbolagens forskningsfond kommer vi återkommande att tillföra viktiga kunskaper i relevanta framtidsfrågor i syfte att stärka den regionen som vi lever och verkar i.

Nu har vi några platser kvar! Välkomna att anmäla er till en intressant frukost där vi diskuterar  dessa viktiga samtids- och framtidsfrågor

Mer information och anmälan till Framåtblick Kalmar län 2017

  

 

 

Har du frågor?

 

Se alla nyheter