Välkommen till Framåtblick Kalmar län

Framåtblick Kalmar Län är ett återkommande samtalsforum där vi tillsammans med Länsförsäkringars Forskningsfond skapar en mötesplats för forskare och samhällsaktörer. Syftet är att länka forskning och samhälle genom att bidra med kunskap att tillämpa praktiskt på lokal nivå. Årets tema är infrastruktur och innovativ samverkan kring lokala utvecklingsfrågor.

Infrastruktur och samhällsstruktur är viktiga för en regions hållbara tillväxt och för att vara en attraktiv och innovativ plats att bo och jobba i. Ämnet väcker flera intressanta frågor: vilka utmaningar och vilka behov har det lokala näringslivet? Vilka möjligheter finns det för kommuner att utveckla den infrastruktur som behövs för ett innovativt och hållbart samhälle? Kan ett samhälle vidga sin resursbas genom att nyttja samhälls- och infrastruktur på innovativa sätt eller genom samverkan med grannkommunerna och civilsamhället?

Vi fortsätter att lyfta blicken

I år bjuder vi in Professor Brita Hermelin och Docent Josefina Syssner från Centrum för Kommunstrategiska Studier, Linköpings universitet. Forskarna följs av en paneldiskussion med representanter från lokala myndigheter, kommun och näringsliv. Målet är att du som medverkar ska få en uppdatering av senaste forskningen inom ämnet samt inspiration till vad du kan göra för att skapa attraktionskraft i din kommun och bättre kunna attrahera morgondagens arbetskraft.

Ta del av våra filmer

I september och oktober 2017 arrangerade vi Framåtblick Kalmar län för första gången med temat urbanisering och hur man kan attrahera morgondagens arbetskraft. Framåtblick arrangerades då i Vimmerby, Västervik, Oskarshamn och Kalmar. I högermenyn kan du ta del av våra filmer från tillfället i Kalmar. Medverkande i paneldebatten är: Lina Bjerke, forskare vid Jönköpings universitet, Hans Westlund, forskare vid KTH, Anna Blom, vd Länsförsäkringar Kalmar län, Annelie Sjöstedt, vd Electra, Pär Hansson, länsarkitekt/enhetschef Länsstyrelsen och Thomas Davidsson, näringslivschef i Kalmar kommun.

Här kan du läsa mer om länsförsäkringsbolagens forskningsfond.

Anmälan och program 2018

Vimmerby, Astrid Lindgrens näs, 9 maj
Kalmar, LF-huset på Norra långgatan 17, 31 maj
Borgholm, Strand Hotell, 1 juni
Västervik, Stadshotellet, 13 juni

7.30-8.00 Frukost och mingel
8.00-9.00 Presentation av senaste forskningsrönen
9.00-10.00 Paneldebatt

Antalet platser är begränsat så först till kvarn. Evenemanget är kostnadsfritt men anmälan är bindande.

Anmäl dig här

Kontakt:
evenemang@LFkalmar.se