Transportförsäkring

Skydda dig mot skador och förluster

Som varuägare riskerar du alltid att dina varor eller gods skadas eller försvinner i samband med en transport. Vi har heltäckande allriskförsäkringar som skyddar dig mot förlust, oavsett om transporten sker via flyg, järnväg, fartyg eller bil. Är du transportör eller speditör? Då riskerar du skadeståndskrav om olyckan är framme. Med rätt transportör- och speditöransvarsförsäkring skyddar du dig mot ekonomisk förlust och får hjälp att utreda ifall du är skadeståndsskyldig.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Val av transportförsäkring

Varutransportförsäkring

En varuförsäkring är en heltäckande försäkring för varor och gods vid transport. Försäkringen ersätter hela varans eller godsets värde om det skadas eller försvinner.

 

Transportansvarsförsäkring

En transportöransvarsförsäkring betalar det skadestånd som transportören eller speditören kan bli skyldig till om den orsakat skada på eller förlorat gods under transport.

Varuförsäkring vid transport

För företag som köper eller säljer varor

Behov av varuförsäkring under en transport finns om du köper, säljer eller äger varor och gods och då du står för risken under transporten. Vem som står för risken bör köpare och säljare komma överens om i köpeavtalet innan transporten.

Länsförsäkringar har allriskförsäkringar som täcker det mesta som kan hända med godset under transport. Det går att anpassa försäkringen efter dina behov, kanske vill du bara försäkra dig mot rena katastrofer?

Transportöransvarsförsäkring

För transportörer och speditörer

Du som är transportör eller speditör och har tagit hand om annans gods löper risken att bli skadeståndsskyldig om godset skadas, minskas, förloras eller försenas.

Ansvaret gäller från mottagande till utlämnande, och även om ansvaret är begränsat kan kravet uppgå till betydande summor. Vi hjälper dig som är transportör eller speditör att hitta rätt transportöransvarsförsäkring.


Haveriagenter / Claim instructions

Haveriagenter

Hitta en haveriagent / Claim instructions.

Om du drabbas av skada vill vi att du kontaktar skadeavdelning. I det fall skadan inträffar utomlands, det är brådskande och du inte kan få tag på någon på skadeavdelning kan du kontakta någon av våra representanter i utlandet. Vilka de är ser du i vår haveriagentlista.