Förebygg skador på din gård

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador på svenska lantbruk. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips här nedan.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop får du information om och kan köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme.

Skadeförebyggande råd och tips

Undvik bränder

Bränder

Hur brandsäker din gård är beror mycket på vad du själv gör för att förebygga skador. Det handlar också om hur du utför ditt dagliga arbete. Följ våra handfasta råd så minskar du risken för att gård och djur drabbas.

Elsäkerhet

Elsäkerhet

Elanläggningar i lantbruket utsätts för hårt slitage. Dessutom används stor del av elutrustningen i dammiga och brandfarliga utrymmen. Nästan var tredje brand i lantbruket beror på elfel eller åsknedslag.

Elsäkerhet

Naturskador

Naturskador

Naturfenomen kan utgöra en fara för dig och andra i din närhet, det kan även orsaka skador på bland annat byggnader och elektronisk utrustning. Här får du reda på mer om hur du undviker skador till följd av åskväder, storm, skyfall, med mer.

Säker Gård och Säker Hästverksamhet

Säker gård

Säker Gård och Säker Hästverksamhet är ett samarbete mellan Länsförsäkringar och Agria Djurförsäkring som hjälper dig att med ökad kunskap och praktisk rådgivning hemma på din gård hitta och rätta till brister som kan orsaka olyckor

Din gårds säkerhet

Röd lada och bro

Slarv och okunskap kan leda till olyckor på gården. Du kan minska risken för olyckor genom att vara försiktig och utföra ett antal enkla förebyggande åtgärder.

Undvik olyckor

Driftlarm & reservelverk

Fåglar - Hönor

Driftlarm och reservelverk minskar skaderisken väsentligt samtidigt som produktionen blir säkrare med mindre störningar och ekonomiska förluster. Dessutom besparas djuren onödigt lidande.

Våra tekniska krav på driftlarm och reservelverk

Tips för din privata bostad

Vattenskador är den vanligaste skadan i våra bostäder. Vi har tipsen hur du slipper att blir drabbad. 

Undvik vattenskador