Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för IT-konsulter, managementkonsulter, bokföringsbyråer och andra tjänsteföretag.

Låg självrisk
Ansvarsförsäkring ingår - hjälp vid skadeståndskrav
Snabb kontakt och lokal kännedom

Kontakta oss för prisförslag

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer om egendomsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Försäkringen ger ett utökat skydd för företagets egendom och saker om någonting skadas eller förloras.

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppkommer utan att det finns något samband med en person- eller sakskada.

Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för person-, sak och ren förmögenhetsskada som beror på företagets rådgivande verksamhet.

Försäkringen gäller inom Norden

Läs mer om ansvarsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Försäkringen gäller inom Norden.

Läs mer om rättsskyddsförsäkring

Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.

Virusattacker och dataintrång i våra system blir allt vanligare och ofta är följderna kostsamma. Med försäkringen får ditt företag experthjälp dygnet runt, även vid minsta misstanke om att något hänt.

Försäkring för konsultföretag och andra tjänsteföretag

Med konsultförsäkringen har du rätt till ersättning om dina saker som tillhör företaget går sönder eller om du drabbas av ett avbrott i verksamheten. Du får också hjälp om du blir skadeståndsskyldig.

Om konsultförsäkringen

Ansvarsskydd - om du orsakar skada för en kund

I alla våra företagsförsäkringar ingår ansvarsförsäkring. Det är viktigt för att du ska känna dig trygg om du råkar ha sönder något hos en kund eller om dina produkter eller tjänster skulle orsaka skada. Med en ansvarsförsäkring får du hjälp i skadeståndsärenden. Om du jobbar med att ge råd till dina kunder har du möjlighet att välja till en konsultansvarsförsäkring. 

Läs mer om ansvarsförsäkringen

Egendomsskydd - om dina saker går sönder

Om du vill vara säker på att din jobbdator, din jobbmobil och andra saker som tillhör företaget är skyddade om olyckan är framme, behöver du en företagsförsäkring. Du får ingen ersättning från hemförsäkringen om dina saker tillhör företaget.

Läs mer om egendomsförsäkring

Avbrottsskydd - vid avbrott i verksamheten

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, stöld eller vattenskada, så kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör.

Läs mer om avbrottsförsäkringen

Tilläggsförsäkringar

Konsultförsäkringen innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter ger ett bra skydd för företag som ger teknisk rådgivning, exempelvis arkitektbyrå. Försäkringen gäller vid skadeståndskrav enligt det speciella ansvar som grundas på standardavtalet ABK eller liknande.

Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ger ett omfattande skydd när anställd inom företaget reser i tjänsten. Med anställd avses också VD, styrelseledamot, kontrakterad praktikant, frivilligarbetare samt funktionär när dessa arbetar på uppdrag av försäkringstagaren.

Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkringen ersätter den ekonomiska förlust som kan uppstå om en arbetstagare i tjänsten gör sig skyldig till förmögenhetsbrott, till exempel stöld, förskingring eller bedrägeri. Försäkringen gäller även för förlust eller merkostnad som kan drabba företaget vid ett dataintrång.

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter ger ett bra skydd för företag som lämnar rådgivning av olika slag.

För att teckna tillägget i din försäkring behöver du kontakta någon av våra rådgivare.