Så fungerar utbetalningarna för din pension

Det är bra att tänka över hur du vill att ditt liv som pensionär ska se ut i god tid innan du går i pension. När du räknar ut din pension ska du utgå från hela din pension, allmän pension, tjänstepension och om du har ett privat pensionssparande.

Så fungerar utbetalningarna för din pension

Vad du ska tänka på vid utbetalning av din pension

Börja med att skaffa dig en överblick över din pension på minPension.se. Här kan du till exempel laborera med utbetalningsålder och utbetalningstid. Fundera på vad du vill att pensionen ska räcka till och gör eventuellt en budget. Tänk efter om du behöver skydd till efterlevande eller inte. 

Flytta all din pension till oss

Genom att samla din pension på ett ställe får du bättre överblick och större möjlighet att påverka din totala pension.

Så flyttar du din pension

Så här går det till när din pension ska börja betalas ut

 1. Först får du ett brev

  Två månader före första utbetalning från din försäkring får du ett brev från oss med en svarsblankett och svarskuvert.

 2. Hur mycket får du i pension?

  I brevet får du veta hur mycket som kommer betalas ut till dig och när.

 3. Bestäm när du vill gå i pension

  Fundera på om du vill påbörja pensionsutbetalningen eller vänta med utbetalningen. När du bestämt dig är det viktigt att du skickar in svarsblanketten till oss senast angivet datum.

Om vi inte får svar från dig

Om vi inte får svar från dig betalas dina pengar ut till ett särskilt konto hos Länsförsäkringar. Vi drar preliminärskatt på utbetalningen och lämnar kontrolluppgift till Skatteverket.

Har vi rätt kontouppgifter till dig?

Fyll i dina kontouppgifter på svarsblanketten som vi skickar ut till dig två månader före start av utbetalning.

Vill du ändra dina kontouppgifter kan du logga in på Mina sidor och ändra konto under menyvalet Pension eller skicka ett meddelande till oss så hjälper vi till. Det går också bra att ringa till oss och identifiera dig med Mobilt BankID, så kan vi uppdatera dina kontouppgifter. 

Ta ut tjänstepension och privat pensionssparande

 • Den vanligaste utbetalningsåldern är 65 år om inget annat har avtalats.
 • Du har möjlighet att ändra tiden för utbetalningarna. I vissa fall kan det innebära en hälsoprövning som måste godkännas.
 • Kortast utbetalningstid är fem år. Det finns undantag på tre och fyra år om utbetalningstiden upphör vid 65 års ålder. 
 • Utbetalningstiden kan vara 5 till 20 år eller så länge du lever.
 • Du kan också välja att skjuta upp utbetalningarna. Beroende på vilken försäkring du har varierar antalet år du har möjlighet att skjuta upp utbetalningarna.
 • Pengarna från utbetalningarna finns på ditt konto den 25:e i månaden innan utbetalningsdagen. Är den 25:e en helgdag finns pengarna på kontot bankdagen innan. 

Ta ut pension i förtid

Det går att ändra utbetalningsåldern till tidigast 55 år. Du kan kontakta oss eller din försäkringsförmedlare så hjälper vi dig. Observera att uppehåll efter påbörjad utbetalning kan göras först efter fem års utbetalning. Om du har en kollektivavtalad tjänstepension kan du inte göra uppehåll.

Göra ändringar efter du tagit ut pension

Det är inte säkert att du kan göra ändringar efter att du börjat ta ut din pension, därför är det bäst att se över dina behov och göra ändringar innan det är dags för utbetalning. Till exempel uppehåll efter påbörjad utbetalning kan göras först efter fem års utbetalning. Är du osäker, kontakta oss eller din försäkringsförmedlare.

Skatt vid utbetalningar av tjänstepension och eget pensionssparande

Vid varje utbetalning kommer vi att dra 30 procent i skatt. På svarsblanketten vi skickar ut till dig två månader före start av utbetalning kan du fylla i om du önskar annan skatt än 30 procent. Vill du ändra skatt under pågående utbetalning kan du logga in på Mina sidor och skicka ett meddelande till oss. Det går också bra att ringa till oss och identifiera dig med Mobilt BankID. Önskar du att vi drar mindre än 30 procent skatt behöver du bifoga beslut från Skatteverket.

Ta ut sparande i kapitalförsäkring

 • Utbetalningsåldern kan variera beroende på vad som har avtalats.
 • Det går att ändra utbetalningsålder och det finns ingen lägsta ålder för att ta ut sparandet.
 • Utbetalning kan göras en gång med ett engångsbelopp eller med en utbetalningstid mellan 3 till 20 år.
 • Utbetalningarna är skattefria.

Läs mer om Kapitalförsäkring.

Utbetalningar för dig som har ett fondsparande

 • Beloppet kommer att variera beroende på fondandelarnas värde vid varje utbetalning.
 • Har du ett sparande i ett Investeringssparkonto - ISK så ta med det också i din planering. 

Utbetalningar för dig som har försäkring med garanti

Beloppet består av en garanterad del och eventuellt en återbäringsdel. Återbäringen bestäms löpande och normalt ökar den, men den kan också minska. Återbäringen är inte garanterad vilket innebär att storleken på utbetalningarna kan variera under utbetalningstiden. Beloppen räknas om minst en gång per år. Mer om utbetalningar vid traditionell förvaltning hittar du här.

Livslängdsantaganden

När vi ska beräkna det belopp du får när din försäkring ska betalas ut gör vi antaganden hur länge man förväntas leva, så kallade livslängdsantaganden. Dessa antaganden förändras över tid vilket vi behöver anpassa oss till för att utbetalningarnas storlek ska vara så korrekta som möjligt.

Vi gör idag olika livslängdsantaganden beroende på vilken förvaltningsform försäkringen har, se nedan.

Livslängdsantaganden inom tjänstepension

Inom tjänstepension tillämpar vi olika livslängdsantagande för män och kvinnor. Till exempel innebär dagens livslängdsantaganden för en 65-åring att vid Fond- och Garantiförvaltning förväntas en kvinna leva i ytterligare 22,3 år och en man i ytterligare 21,4 år. Vid Gamla Trad, Nya Trad och Nya Världen förväntas en kvinna på 65 leva i ytterligare 24,8 år och en man på 65 i ytterligare 22,5 år.

Livslängdsantaganden inom privat försäkring och avtalspension

Inom privat försäkring och avtalspension tillämpar vi könsneutrala antaganden, det vill säga lika antaganden för män och kvinnor. Till exempel innebär dagens livslängdsantaganden för en 65-åring att vid Fond- och Garantiförvaltning så förväntas både kvinnor och män leva i ytterligare 20,9 år och vid Gamla Trad, Nya Trad och Nya Världen förväntas de leva i ytterligare 23,9 år.