Nytt samarbete för ungas hälsa

Genom ett nytt samarbete med Mind och Locker Room Talk hoppas Länsförsäkringar Jönköping öka det psykiska välmåendet bland unga i länet. Tillsammans med de båda nationella organisationerna inleds ett brett utbildningsarbete våren 2023.

Den 21 februari arrangerades en informationskväll på Jönköpings läns museum med ett 20-tal föreningar från länet. Då delade också HFF:s Johnny Eriksson sina tankar efter att ha deltagit i höstens pilotprojekt.

Länsförsäkringar Jönköping arbetar för hållbarhet i alla led, även socialt. I syfte att stärka välmåendet bland länets unga bjuder bolaget därför nu in länets föreningar i ett nytt grepp mot psykiskt dåligt mående.

För att skapa en ökad medvetenhet kring ämnet, men också för att praktiskt ge ledare som möter många ungdomar i länet redskapen att inte bara identifiera utan även hantera dåligt mående – och därigenom göra skillnad på lång sikt – erbjuds två utbildningar som båda genomförs digitalt.

Skrämmande bakgrund

Enligt Folkhälsomyndigheten behandlades i fjol i drygt 3 400 personer/100 000 invånare i åldrarna 15 – 29 år för ångest eller depression i Sverige. I Jönköpings län ligger antalet självmord högre bland män över 15 år – än i riket i snitt. Och i en rapport som Länsförsäkringar tog fram tillsammans med Mind 2020 konstateras att: ”Den självrapporterade psykiska ohälsan hos barn och unga ökar... Många av landets barn och unga saknar kunskap om var man kan vända sig om man mår dåligt. Dessutom saknar man också verktyg för att hantera den egna psykiska hälsan.”*

I Jönköpings län är trots allt kön till BUP kortare än i snittet i landet men många hälsofrämjande insatser kan göras innan läget blir så allvarligt att den professionella vården behöver kopplas in.

Ingen kan ensam få våra unga att må bättre. Men vi vill bidra så mycket vi kan för att vända den negativa trenden. Alla som varit en del av ett lag vet vad som gäller, tillsammans orkar man mer. Detta tar vi fasta på när vi nu går ihop med våra sponsorföreningar, Mind och Locker Room Talk, i ett försök att göra skillnad för länets unga. Och vi gör det långsiktigt, säger Magnus Olsson, vd Länsförsäkringar Jönköping. 

Tillsammans orkar vi

Projektet som heter ”Tillsammans orkar vi” inleddes med en pilotomgång hösten 2022 med Husqvarna FF. Våren 2023 bjuder Länsförsäkringar Jönköping nu in länets föreningar att gå de första, skarpa, omgångarna av LRT:s Coach Journey och Minds utbildning Vara nere. Helt utan kostnad för föreningarna.

Men det här är bara början.

Även om psykisk ohälsa är något många snackar om just nu är det här inget vi bara gör för stunden, Vårt arbete väntas pågå under flera år och vi hoppas involvera fler föreningar för varje omgång, säger Emelie Ramsö, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Jönköping.

*Ur rapporten Att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar (2020).

Intresseanmälan

Är du intresserad av att få med din förening i projektet? 

Läs mer här: Tillsammans orkar vi
Kontakta: Emelie Ramsö, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Jönköping.

 

Se alla nyheter