Inför skolstarten - så ser trafiksituationen ut vid länets skolor

Nu kan vi släppa rapporten om trafiksituationen vid länets skolor i sin helhet. Rapporten är ett samarbete mellan Länsförsäkringar Jönköping och NTF Jönköping. Den visar bland annat genomsnittshastighet, högst uppmätta hastighet, tid på dygnet då det är mest trafik och andel som kör för fort.

Daniel Kvarnström på NTF vid placeringen av mätutrustningen.

Skolorna som mätningen gjorts vid har valts ut ihop med respektive kommun. De närmaste veckorna kommer vi på Länsförsäkringar Jönköping börja ta kontakt med varje enskild kommun för att se hur vi kan vara med och hjälpa till för att öka tryggheten vid skolorna.

Vid frågor om rapporten, vänligen kontakta antingen Daniel Kvarnström på NTF Jönköping, 0734-22 87 79, eller Jonas Ander hos Länsförsäkringar Jönköping, 036-19 91 40. 

Se alla nyheter