Skydd mot översvämning

I ett förändrat klimat ökar risken för kraftiga skyfall, men även kraftig snösmältning kan leda till översvämningar. Tränger vatten in i huset och det blir översvämning i källaren kan dina saker skadas, men det finns enkla sätt att skydda sig.

Det finns många konsekvenser av översvämningar som kan ha stora effekter på både samhället och dig.

Läs mer här om hur du kan förebygga skador och vad du kan göra när skadan redan är skedd:

Se alla nyheter