Har börsen återhämtat sig helt från börsfallet i slutet på förra året?

I det här avsnittet summerar vi första kvartalet ur ett börsperspektiv, vi berör Riksbankens agerande och diverse händelser som påverkar de finansiella marknaderna.

Har börsen återhämtat sig helt från börsfallet i slutet på förra året? Kommer räntan ligga kvar på denna nivå längre än vad som har sagts tidigare? Vilka är de viktigaste exportvarorna för Sverige? Kommer ett handelsavtal slutas innan året är slut? Vi besvarar också era lyssnarfrågor som rör allt som har med ekonomi att göra.

Du hittar alla avsnitt i Ekonomipodden här

Se alla nyheter