Brandsuperhjältar ska minska risken för lägenhetsbränder på Råslätt

Den senaste tiden har ett flertal lägenhetsbränder inträffat på Råslätt. För att förebygga bränder inleder nu Länsförsäkringar Jönköping och Vätterhem ett samarbete med Räddningstjänsten i Jönköping för att öka kunskapen hos Råslättsborna om hur man minskar risken för bränder och hur man ska agera om det börjar brinna.

Tecknda bild av två ungdomar i gula och röda kläder med en brandsläckare i handen.

Barnen spelar central roll

En central del i satsningen är att barnen på Råslätt ska bli ”brandsuperhjältar” och känna stolthet över att ha kunskaper som kan förhindra en brand.

– Länsförsäkringar har tillfälligt anställt två 17-åriga tjejer som brandambassadörer, säger Länsförsäkringar Jönköpings hållbarhetschef Ida Severin. För att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt har ett måste varit att de kan tala både svenska och arabiska. Under oktober månad kommer de på torsdagkvällar finnas vid Hyresgästföreningens lokaler på Råslätt för att lära barn om brandsäkerhet och hur man släcker en brand. När de kan allt detta blir de certifierade brandsuperhjältar.

Räddningstjänsten deltar två lördagar

– Lördagen den 6 respektive 20 oktober planerar vi dessutom särskilda aktiviteter på Råslätts torg, säger Vätterhems hållbarhetschef Christina Odén. Förutom att utbilda brandsuperhjältar kommer Räddningstjänsten vara där och visa upp en av sina brandbilar.

Tecknade bilder sprider kunskap om brand

Till projektet har det också tagits fram ett nytt informationsmaterial om brand med lättförståeliga serieillustrationer och information på svenska, arabiska och somaliska. Ambitionen har varit att använda så lite text som möjligt, så att så många som möjligt kan ta till sig informationen, både vuxna och barn.

Varje brand är en tragedi

– Varje brand är en tragedi för de personer som drabbas, säger Länsförsäkringar Jönköpings vd Henrietta Hansson. En brand kan medföra allvarliga personskador och stora kostnader. Som lokalt och kundägt försäkringsbolag tycker vi det är viktigt att bidra till ett tryggare samhälle. Målet är att öka Råslättsbornas kunskap om brand och vi hoppas på detta sätt få fler att inse hur viktigt det är att ha en fungerande brandvarnare, men också att de utrustar sitt hem med brandsläckare och brandfilt. Vi vill också att man förstår betydelsen av att ha en hemförsäkring om något skulle hända.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ida Severin
Hållbarhetschef, Länsförsäkringar Jönköping
Tel. 036-19 92 97
E-post: ida.severin@lfj.se

Christina Odén
Hållbarhetschef, Vätterhem
Tel. 036-19 94 26
E-post: christina.oden@vatterhem.se

Se alla nyheter