Översvämning i Ingatorp 2012, bilden visar en översvämningsbarriär.
Översvämningsbarriärer i Ingatorp 2012

Förebygg översvämning vid skyfall

Översvämning i Ingatorp 2012, bilden visar en översvämningsbarriär.
Översvämningsbarriärer i Ingatorp 2012

I eftermiddag (9 juli) varnas det för skyfallsliknande regn med inslag av kraftig åska som kan ge stora regnmängder på kort tid och orsaka översvämningar.

Tränger vatten in i huset och det blir översvämning i källaren kan dina saker skadas, men det finns enkla sätt att skydda sig.

Vi har samlat råd och tips för att minska skadorna vid översvämning.

Skydd mot översvämning

Hör gärna av dig till mig om du har frågor kring skadeförebygg

Se alla nyheter