Foto av skogsbrand med stora lågor

Eldningsförbud i hela länet

Foto av skogsbrand med stora lågor

Eldningsförbud råder i Jönköpings län igen, från och med 29 juni. Den senaste tidens varma och soliga väder har gjort att risken för bränder i skog och mark just nu är stor.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus, detta gäller även i villaträdgårdar. Man får grilla men endast vid permanent iordningställda grillplatser i betong, sten eller liknande. Man får även grilla hemma på villatomten. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark.

Länsstyrelsen rekommenderar att man inte heller röker i skog och mark och att man undviker arbete med maskiner i skog och mark. Detta eftersom till exempel motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner kan orsaka gnistor eller varmgång.

Eldningsförbudet gäller från och med 29 juni och tills vidare.

Mer information finns på kommunens och länsstyrelsens webbplatser. 

Länsstyrelsen

Jönköpings kommun - föreskrift om eldningsförbud

Läs mer om hur du kan undvika bränder

Se alla nyheter