Utlandsresorna ökar bland länets invånare: Många ringer in och frågar vad som gäller

Antalet frågor som rör reseskyddet i hemförsäkringen har ökat på senare tid hos Länsförsäkringar Jönköping. – Den vanligaste frågan vi får är vad som händer om man blir sjuk i corona, berättar Veronica Svahn, som är chef för egendomsskador hos Länsförsäkringar Jönköping.

Under coronapandemin minskade antalet reseskador kraftigt som en följd av minskat resande. Nu börjar försäkringsbranschen se en uppgång när det kommer till kunder som frågar om sitt reseskydd.

– Det är ganska naturligt nu när samhället öppnats upp igen. Många ringer in och frågar vad som gäller för just dem och hur deras försäkring kommer skydda dem om något skulle hända, säger Veronica Svahn.

Det märks även att fler nu, jämfört med innan pandemin, är intresserade av vilket skydd de har.

– Reseskyddet i hemförsäkringen gäller lika som tidigare. Men med rådande pandemi så har vi fått pröva fler typer av skadeanmälningar. Försäkringen gäller vid akut försämring som inte går att förutse.

En fråga som dyker upp ofta är den om försäkringen gäller även om man är ovaccinerad.

– Försäkringen gäller oavsett om man är vaccinerad eller inte. Det är dock viktigt att ta reda på vad som gäller i landet man reser till. Om man blir nekad inresa och då får merkostnader på grund av det, så gäller inte försäkringen.

Länets invånare är även nyfikna på vilka karantänsregler som gäller när det kommer till reseskyddet.

– Försäkringen gäller inte för karantän. Blir du sjuk och inte kan resa hem som planerat så ska det vara medicinskt motiverat för att försäkringen ska gälla. Och då gäller den för skäliga vårdkostnader och eventuella merkostnader för kost och logi samt hemresa om man inte kan resa hem som planerat.

>> Här kan du läsa mer om hur vår försäkring gäller i samband med corona.

>> Ring SOS International dygnet runt på +46 8 670 40 00 om du blir sjuk på resan.

Information från 2021-10-20