Om vi inte är överens

Vi ägs av våra kunder och för oss är det därför extra viktigt att se till så att vi är tydliga när vi lämnar besked och att du som kund förstår varför beslutet ser ut som det gör. Därför vill vi självklart att du hör av dig till oss om du inte är överens med oss avseende ett beslut eller med hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Kvinna sitter vid köksbordet och ringer på sin mobil, foto.

Vi vill ha synpunkter – det gör oss till ett bättre försäkringsbolag!

För Länsförsäkringar Jönköping är klagomål ett tillfälle att förstå vad som påverkar kundernas uppfattning om oss. Vi vill ta tillvara på alla synpunkter, idéer och klagomål vi får från er. Vi kan och vill alltid bli bättre och det är ni som kan hjälpa oss med detta.

Vår strävan är givetvis att du som kund hos oss alltid är nöjd. Skulle du ändå känna dig missnöjd vill vi gärna att du kontaktar oss. Kanske handlar det om ett rent missförstånd eller att all fakta inte har kommit fram. En ny kontakt är ofta tillräcklig för att klara ut problemet.

Missnöjd med beslut

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank, är vi naturligtvis beredda att ompröva beslutet om vi missförstått varandra eller det finns kanske omständigheter som vi inte känner till eller tillkommit nya som gör att vi kan ändra vår bedömning.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post eller brev.

Lokala omprövningsnämnden

Om du fortfarande inte är nöjd efter du fått ditt ärende slutligt omprövat av ansvarig chef, har du möjlighet att få ditt ärende prövat i vår Lokala omprövningsnämnd. För mer information om Lokala omprövningsnämnden, vilka ärenden som kan prövas av nämnden samt hur du ska göra för att anmäla ditt ärende finns mer information i vår broschyr. 

Lokala omprövningsnämnden

Klagomålsansvarig, övergripande för Länsförsäkringar Jönköping

Välkommen att kontakta mig om du har frågor, synpunkter eller förslag kring hantering av ett enskilt klagomål eller klagomålshantering i stort.

Annelie Folkesson, telefon 036-19 90 00

E-post: klagomal@lfj.se

Centralt Klagomålsansvarig, för Länsförsäkringar Bank AB (publ)

Länsförsäkringar Bank och Hypotek har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bank- och hypoteksklagomål när du som kund inte är nöjd med Länsförsäkringar Jönköpings slutliga besked eller beslut. Du kontaktar centralt klagomålsansvarig via post, märk brevet Länsförsäkringar Bank AB, Klagomålsansvarig, Box 22336, 250 25 Helsingborg.

Upplysningar och råd

Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon 0200-22 58 00. Besöksadress är Karlavägen 108.

Ytterligare information finns på www.bankforsakring.konsumenternas.se

Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun.

Nämnder för alternativ tvistlösning

Allmänna reklamationsnämnden (bank och privat försäkring)

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden om du anser att Länsförsäkringar Jönköpings eller Länsförsäkringar Bank Aktiebolags (publ) beslut är felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Telefon: 08-508 860 00.
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm (öppettider kl. 9-12 och kl. 13-15).

Mer information finns på www.arn.se

Personförsäkringsnämnden (medicinska frågor)

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring med dig och oss som försäkringsbolag. Det ska gälla en medicinsk fråga där nämnden behöver stöd av rådgivande läkare.

Personförsäkringsnämnden, Box 24067, 104 50 Stockholm. Telefon: 08-522 787 20
Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se

Trafikskadenämnden (trafikskadeersättning)

Trafikskadenämnden prövar tvister och besvarar frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador.

Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm. Telefon: 08-522 787 00.

Mer information finns på www.trafikskadenamnden.se

Rättsskyddsnämnden (rättsskyddsfrågor)

Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor.

Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm (öppettider kl. 9.30-11 och kl. 12-14). Telefon: 08-522 787 20.

Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se

Prövningen är kostnadsfri i samtliga nämnder.

Länsförsäkringar Jönköping och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i ovanstående nämnders behandling av tvisten.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet. Kundombudsmannen hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag.

Läs mer på vår sida om fastighetsförmedling.