Vi vill veta vad du tycker

Vi samarbetar med Brilliant Future AB i våra kundundersökningar som genomförs slumpmässigt både via telefon, sms och mejl

Länsförsäkringar Jönköping genomför kontinuerligt kundundersökningar för att mäta kundnöjdhet och hitta förbättringsområden. Vi samarbetar med Brilliant Future AB i våra kundundersökningar som genomförs slumpmässigt både via telefon, sms och mejl. Som kundägt bolag betyder våra kunders åsikter extra mycket. Vi arbetar med ständiga förbättringar för att du som kund, och ägare, ska bli så nöjd som möjligt.

Hur går det till?

Du som har varit i kontakt med oss per telefon eller varit på möte hos oss kan få undersökningen. Efter avslutat telefonsamtal kan du bli uppringd efter cirka 15 sekunder och få svara på några frågor om upplevelsen av kontakten med oss. Har du varit på möte hos oss kan du få en kundundersökning skickad till dig via e-post. Vi gör också slumpvisa undersökningar bland kunder som inte varit i kontakt med oss. Denna undersökning består av två frågor som skickas ut via mejl.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra kundundersökningar.