Kontakta oss

Informationen gäller för Länsförsäkringar Jönköping

Gislaved

Handlägger: Privat, Lantbruk och Försäkring

Måndag - torsdag kl. 12-17

Närservicekontor.

Besök oss

Södergatan 8

Måndag - torsdag kl. 12-17

Postadress

Södergatan 8
332 30 Gislaved

Våra kontaktpersoner

Viktiga telefonnummer

Telefonbanken

De automatiska tjänsterna är tillgängliga dygnet runt och personlig service har öppet alla dagar 8.00-22.00.

Skadeanmälan

Dagtid:
Skadejour övriga tider:

Vid skada utomlands

Från utlandet ringer du SOS International:

Öppettider: Dygnet runt

Spärra kort

Öppettider: Dygnet runt

Ringer du från utlandet, lägg till +46 och ta bort första nollan.

Ställ en fråga eller boka rådgivning

Vill du skicka e-post med en fråga?

Här kan du skicka e-post genom att fylla i formuläret.

Vanliga frågor & svar

 • Försäkringar

  Om en vara blir totalskadad i samband med en transport och innehåller miljöfarliga substanser måste den enligt lag destrueras.

 • Försäkringar

  Alla varuägare som transporterar varor till sjöss riskerar att drabbas av ett gemensamt haveri. Enkelt uttryckt måste man då dela på räddningskostnaden för fartyg och last tillsammans med övriga varuägare och rederi. Tecknar man en varuförsäkring har man skydd för detta.

 • Försäkringar

  Det kan bli en krånglig och tidsödande process med många onödiga frågeställningar. Vet man inte vem som står risken kan det även bli svårare att få ersättning från varuförsäkringsgivaren och/eller transportören.

 • Försäkringar

  Säljaren och köparen kan komma överens om vad de vill, men enklast är att använda något av de standardiserade leveransvillkor som finns, t.ex. Incoterms. De är framtagna av Internationella Handelskammaren och används över hela världen.

  I Sverige använder sig många av villkor som fraktfritt, fritt levererat, fritt levererat lager osv. Svårigheten med dessa är att de inte är standardiserade och därför inte helt tydliga när risken går över från säljaren till köparen.

 • Försäkringar

  Transportören har sannolikt en transportöransvarsförsäkring. För att du som köpare/säljare av en vara ska få ersättning från transportören måste de vara vållande till skadan. Lagstiftningen begränsar deras ansvar vilket gör att de inte alltid ersätter varans fulla värde.

  Har du en varuförsäkring ersätter den skadan i första läget och sedan hjälper försäkringsbolaget dessutom till med kravet mot transportören. Även om inte transportören är skyldig att ersätta fulla värdet är det ändå viktigt att kravet i slutändan hamnar på den som orsakat skadan.

  Det är alltid den som står för risken för transporten som ska reklamera till transportören som kan ha orsakat skadan. Därefter anmäls skadan till det försäkringsbolag där man har varuförsäkringen. Skulle den som inte står för risken ställa ett krav mot transportören är transportören inte skyldig att betala ersättning även om de har orsakat skadan.

 • Försäkringar

  Varuförsäkringen ersätter endast skador som uppstår när du står för risken, såvida vi inte kommit överens om något annat. Försäkringen TransMax 2.O  gäller oavsett leveransvillkor.

  Exempel: Du är köpare och har kommit överens med säljaren om att de står för risken under hela transporten. Oturligt nog är godset skadat när det kommer fram. Då ska säljaren skicka en ersättningsprodukt till dig eller betala tillbaka pengarna. Förhoppningsvis har säljaren i det här fallet en egen varuförsäkring.

 • Försäkringar

  • Är överenskommelsen att köparen står för risken måste köparen betala säljaren även om varan har förstörts eller kommit bort under transporten.
  • Är överenskommelsen att säljaren står för risken kan säljaren inte kräva att få betalt om varan förstörts eller kommit bort under transporten.
 • Försäkringar

  Genom att bestämma vem som står risken innan en transport börjar undviker man onödiga konflikter mellan köpare och säljare. Har köparen/säljaren dessutom en varuförsäkring brukar den vanligtvis gälla för den del av transporten som köparen/säljaren står risken för.

  Ett vanligt problem:

  • Säljaren tycker att den inte har något ansvar för godset när det skickats iväg.
  • Köparen i sin tur anser att den inte ska behöva betala för en trasig vara.

  Lösning på problemet ovan:

  • Kom överens innan – Använd ett leveransvillkor.

   

Till frågor och svar


Övrig information

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende som rör våra produkter och tjänster för försäkring och bank kan du vända dig till oss. Vi är naturligtvis beredda att ompröva beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra.

Enklaste och snabbaste sättet att få rättelse är att vända sig till den person som handlagt ärendet. Om du inte vet vem som handlagt ärendet eller om det gäller något annat kan du vända dig till oss via telefon, e-post, brev eller göra ett besök på vårt kontor. Skickar du ett brev eller e-post kan du märka det med ”Klagomål”.

Mer information om vi inte är överens