Undersökning: Så har pandemin påverkat länets idrottsföreningar

En undersökning som Länsförsäkringar Jönköping gjort bland länets idrottsföreningar visar att nästan hälften av alla föreningar tappat ungdomar under pandemin. – Det är en oroväckande utveckling och något som vi känner behöver uppmärksammas ännu mer, säger Ida Severin som är chef för Hållbarhet och Kommunikation hos Länsförsäkringar Jönköping.

Länsförsäkringar Jönköping är varje år med och sponsrar över 110 föreningar i Jönköpings län. Samtliga föreningar har de senaste veckorna haft möjligheten att delta i en stor undersökning där man fått svara på frågor kring hur man påverkats av pandemin.

Totalt var det 46 föreningar som valde att delta i undersökningen som visade att länets idrottsföreningar drabbats hårt av pandemin.
– För oss är detta ett sätt att lyfta ett viktigt perspektiv som vi känner ofta glömts bort under pandemin, nämligen barn och ungas idrottande. Eftersom vi är med och stöttar så pass många olika föreningar så kände vi att vi hade möjligheten att skicka ut undersökningen till föreningarna och få ett trovärdigt resultat, säger Ida Severin.

Undersökningen visar bland annat att de föreningar som drabbats hårdast under pandemin är de som bedriver inomhussport.
– Det var kanske väntat med tanke på att många inomhusföreningar inte fått bedriva någon verksamhet under pandemin.

Nästan hälften av alla föreningar har tappat ungdomar under pandemin, men många föreningar har en plan för hur de ska få dem att komma tillbaka.
– Det här är en oroväckande utveckling som vi måste ta på allvar. När ungdomar slutar så drabbas både de och föreningarna. Det lär bli en utmaning för många att få tillbaka ungdomarna men det är glädjande att så pass många har en plan för hur de ska göra.

Undersökningen visar även att många föreningar tappat medlemmar på ett övergripande plan. Nästan hälften av alla har tappat medlemmar, medan en fjärdedel har ökat i medlemsantal.

Även den ekonomiska situationen, trots bidrag och stöd, har försämrats hos hälften av alla föreningar föreningarna.
– Vi ser även att det ekonomiska läget är bara aningen sämre eller till och med oförändrat hos många föreningar. Där har de svarat att även utgifterna minskat rejält då man inte kunnat åka på tävlingar, så för många går det ihop. Men sen finns det även föreningar som svarat att de tappat stora belopp som de kommer ha svårt att ersätta, avslutar Ida Severin.

Vill du ta del av hela undersökningen, kontakta då Jozo Glavas på 036 19 91 12.