Stipendium delas ut till framtidens idrottstalanger

Länsförsäkringar Jönköping sponsrar över 100 föreningar och har ett brett samhällsengagemang i hela länet. För att lyfta de framgångar våra ungdomar når har Länsförsäkringar Jönköping, i samarbete med RF-SISU Småland, årligen delat ut ett stipendium till junioridrottare som utmärkt sig genom sportsliga framgångar och hängivet föreningsengagemang.

Stipendierna har delats ut sedan 1983 och går varje år till lovande idrottare som utmärkt sig inom sin idrott. Två flickor och två pojkar kommer få ta emot en check på 6000 kronor var. Det som tas i beaktning utöver medaljer och framgångar är kamratskap, lojalitet och träningsvilja. För att kunna bli nominerad ska följande kriterier uppfyllas: 

  • Personen i fråga ska vara junior vilket kan variera i åldersspann inom olika idrotter.
  • Personen ska representera en idrottsförening i Jönköpings län.
  • Idrotten ska finnas med som idrott betraktad hos Riksidrottsförbundet.
  • Den idrottsliga prestationen ska ha ägt rum under föregående kalenderår – för 2022 års stipendium ska alltså prestationen ha ägt rum under 2021.

- Det är viktigt att tjejer och killar har samma förutsättningar för att få utöva sin idrott. Jämställd sponsring är ett sätt och vårt sätt att bidra till detta. Ungdomar som är goda förebilder är viktigt att uppmärksamma. Det kan inspirera andra unga idrottare och samtidigt sätta fokus på en bra förening, säger Magnus Olsson VD på Länsförsäkringar Jönköping. 

Prisutdelning

Länsförsäkringar Jönköpings juniorstipendium kommer detta året att delas ut den 2 mars 2022 i samband med en HV71 match på Husqvarna Garden i Jönköping. 

Nominera en lovande junioridrottare

Jag nominerar härmed följande lovande junior till Länsförsäkringar Jönköpings juniorstipendium

Har du frågor angående stipendiet, kontakta:

Rickard Strandberg eller Annika Jönsson på RF-SISU Småland, tel. 036-34 54 00.
Länsförsäkringar Jönköping, tel. 036-19 90 00.