Hållbarhetsprojekt

Vårt hållbarhetsarbete ska hjälpa oss att komma närmare vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter i Jönköpings län". Genom att till exempel satsa på att unga ska må bra och ha en meningsfull fritid så kan vi öka tryggheten samt både minska ohälsotalen och skadekostnaderna. Det är både bra för våra kunder och samhället.

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter på Råslätt

Länsförsäkringar Jönköping stöttar en stor mängd föreningar i länet - en av dem är Råslätts SK i Jönköping. Syftet är att de ska kunna bedriva en sommarfotbollsskola som är öppen för alla. En mötesplats där barn, oavsett bakgrund eller förutsättningar, träffas och lär sig ta ansvar och värna om varandra. Genom att ge unga en meningsfull fritid så skapar vi trygghet och möjligheter i länet. Det tjänar både vi, våra kunder och samhället på.

Arbetet med FNs Globala mål

FNs globala mål för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. För att nå de 17 målen krävs att alla bidrar, så även Länsförsäkringar Jönköping. Vi arbetar aktivt med de mål som kopplar till vår verksamhet och våra fokusområden:

  • Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhälllen
  • Mål 17 - De globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. För oss innebär det att vi måste samarbeta med varandra och andra aktörer.

Du kan läsa mer om varje mål på globalamalen.se

Nio av oss som arbetar på Länsförsäkringar Jönköping har spelat in en film som handlar om hur vi bidrar konkret i vardagen till att närma oss målen.