För att vi bryr oss - på riktigt

Länsförsäkringar Jönköping är ett kundägt bolag. Det innebär att allt vi gör, det gör vi för våra kunders bästa. Idag. Imorgon. Och långt in i framtiden. För när vi skapar trygghet och möjligheter för våra kunder, då skapar vi också långsiktig lönsamhet i vårt gemensamma bolag. Därför är det också naturligt för oss att ta ansvar för vår miljö, vår ekonomi och vårt samhälle. Och bidra till hela Jönköpings läns utveckling. Det handlar helt enkelt om att vi bryr oss. På riktigt.

Du får inte bara trygghet när du blir kund hos oss. Du medverkar också till att göra vårt län och faktiskt hela världen lite bättre.

Genom att bara vara kund hos oss så är du med och kämpar mot korruption och ökad jämlikhet, räddar livet på grannarna och mycket mer. Hur då och varför? Fortsätt läsa här nedan!


Kelly räddar världen från korruption

Vi granskar alla våra investeringar utifrån internationella normer och principer, som till exempel FN Global Compact. Genom att vara med och påverka fondförvaltare att investera etiskt gör vi skillnad på platser där korruption, barnarbete och farliga arbetsförhållanden är en del av vardagen. Det är en av alla saker vi gör. För att vi bryr oss. På riktigt.

Caroline tar ansvar för tryggheten i länet

Trygghet är vår kärnaffär och det vi jobbar för varje dag. För oss handlar det till exempel om att informera skolungdomar om en hållbar vardagsekonomi, skänka reflexvästar till förskolor, utbilda lantbrukare i första hjälpen, göra brandinspektioner på företag och stötta goda krafter som arbetar för att barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid och se en framtid med möjligheter. Det är några av alla saker vi gör. För att vi bryr oss. På riktigt.


Inger räddar livet på grannarna

Vi ser till så att så många länsbor som möjligt vet vad de ska göra om det värsta skulle hända. De senaste åren har nästan 1000 barn utbildats till Brandsuperhjältar av oss och vi har träffat boende i de 52 orter med längst till blåljusfunktioner för att informera hur de skyddar sig mot inbrott och brand och vad de ska göra vid hjärtstopp. Dessutom säljer vi varje år brandskyddsprodukter för över 1 miljon kronor, självklart till samma kostnad som vi köper in dem för. Det är några av alla saker vi gör. För att vi bryr oss. På riktigt.

André kämpar för ökad jämlikhet

Vi tycker det är viktigt att alla har samma möjligheter oavsett vem du är. Därför är vi FairPay-certifierade vilket betyder att vi kommer fördela våra sponsringsmedel jämt mellan pojkar och flickor inom tre år. Det är också därför vi har en jämställd styrelse, ledningsgrupp och medarbetargrupp och står bakom initiativ som Årets unga ledande kvinna. Men det handlar inte bara om våra värderingar, även forskning visar att jämställda företag är lönsamma företag, och det är såklart bra för vårt län och våra kunder.


Länsförsäkringar Jönköping