Gravidförsäkring utan kostnad

Du och ditt barn ska känna trygghet i livets alla skeden. Vi vill vara här för dig oavsett när du behöver oss. Därför erbjuder vi dig en gratis gravidförsäkring. Om du sedan vill uppgradera försäkringen finns den möjligheten också. Vi på Länsförsäkringar ska finnas här för dig.

En trygghet för dig och barnet under graviditeten och förlossningen.

  1. Skydd under graviditet och förlossning

  2. Basförsäkring utan kostnad

  3. Värdecheck på 500 kr hos Lekia


Försäkra dig under graviditeten och förlossningen

Vi erbjuder en gravidförsäkring som är gratis, Bas och en med utökat skydd, Plus. Gravidförsäkring Plus ger ett skydd vid olycksfall, sjukdom hos barnet och vissa graviditets- och förlossningsskador.

Du kan teckna försäkringen under hela graviditeten. Försäkringen börjar tidigast gälla från och med graviditetsvecka 22 och gäller till och med barnets sexmånaders dag. För den gravida är försäkringen framförallt en olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning vid graviditets- och förlossningskomplikationer. Graviditetsförsäkringen Bas ger skydd vid skador och olycksfall och kostar inget.

Extra trygghet med Plus

Vill du ha ett utökat skydd rekommenderar vi att du köper Gravidförsäkring Plus. Om du väljer att köpa Plus tänk på att teckna och betala premien så tidigt som möjligt under graviditeten. Gravidförsäkring Plus börjar gälla dagen efter att försäkringen är betald men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnet kan få ersättning för vissa diagnoser som upptäckts före vecka 22 exempelvis vid ultraljudsundersökning om försäkringen är betald dagen innan upptäckten.


Länsförsäkringar Jönköping