50 miljoner i återbäring!

Blå cirkel med texten 50 miljoner i återbäring - Länsförsäkringar Jönköping

50 miljoner i återbäring!

2017 gick Länsförsäkringar Jönköping med vinst. Eftersom vi är ett kundägt bolag går överskottet tillbaka till våra försäkringskunder.

2018 fick våra kunder dela på 50 miljoner kronor, som betaldes ut under hösten 2018. Dessutom delade vi ut ett ekonomiskt bidrag till föreningar med bra idéer om projekt som skapar ökad trygghet i länet. Nu är återbäringskampanjen avslutad för den här gången.

Vill du veta mer om Återbäring? Läs frågor och svar.