Så investerar vi lokalt

Från Tranås kommun i norr till Gislaveds kommun i söder finns det flera bolag som är börsnoterade. Vissa är internationella jättar medan andra är betydligt mindre. En gemensam nämnare för flera av bolagen är att de är en del av Länsförsäkringar Jönköpings aktieportfölj.

I och med att vi är ett lokalt bank- och försäkringsbolag så ska vi också vara en del av det lokala näringslivet. Det har alltid varit viktigt för oss att satsa lokalt.

2019 var ett av de bästa börsåren någonsin, både i Sverige och internationellt. USA:s president Donald Trump använde sig vid flertalet tillfällen av sociala medier för att poängtera hur starkt den amerikanska börsen står sig. De allra flesta börssparare lämnade nog året med ett leende på läpparna när de kollade in sin aktieportfölj.

Länsförsäkringar Jönköping är långt ifrån bara ett simpelt bank- och försäkringsbolag som bara sysslar med räntor och försäkringar. Att ta ansvar för samhället och bry sig om den lokala omgivningen har alltid varit en del av bolagets historia, även när det kommer till att investera i lokala bolag.

– Vi gör inte investeringar direkt i lokala mindre företag, vi gör det istället via en fond som heter Spectria Invest. Där är vi med ihop med bland annat högskolan i Jönköping och en del privatpersoner. Den fonden investerar sedan i små lokala företag, säger Jesper Rundbäck som är Chef för ekonomi & finans på Länsförsäkringar Jönköping.

– I och med att vi är ett lokalt bank- och försäkringsbolag så ska vi också vara en del av det lokala näringslivet. Det är ett sätt för oss att ha ägande i bolagen. Sen vill vi inte vara majoritetsägare eller storägare, men vi vill synas i näringslivet. Det har alltid varit viktigt för oss att satsa lokalt.

När det kommer till de större börsnoterade, bolagen så har Länsförsäkringar Jönköping även där ett stort intresse av att vara med och synas.

– Av vår svenska aktieportfölj är 20 procent bolag i Jönköpings län. Det är väldigt medvetet. I första hand för att det är bra bolag men sen handlar det om att vi ska synas på bolagsstämmor. Vi vill visa att vi satsar i de lokala bolagen och att vi är länets bank- och försäkringsbolag.

Bland de lokala bolagen som Länsförsäkringar Jönköping har i sin aktieportfölj finns allt från OEM i Tranås till Garo i Gnosjö.

– Det är ett sätt för oss att visa att vi är måna om det lokala näringslivet, avslutar Jesper Rundbäck.