Länet har fått över 600 nya brandsuperhjältar

2018 startades initiativet Brandsuperhjältar upp av Länsförsäkringar Jönköping ihop med det kommunala bostadsbolaget Vätterhem. Syftet var att öka kunskapen om bränder och brandbekämpning bland barn. Nu har satsningen växt och kan hittas även utanför Jönköpings kommun.

Några av länets 600 nya brandsuperhjältar.

Efter att hållit på i över ett års tid med att utbilda barn om brandsäkerhet valde Länsförsäkringar Jönköping att ta vidare initiativet även utanför Jönköpings kommuns gränser. Under 2019 fick även barn i Eksjö utbildas om faran med bränder och vad de ska göra när branden väl är framme.

– Vi har hållit på med det här i ett års tid på Råslätt i Jönköping. Det har tagits emot väldigt väl av både Vätterhem och av barnen själva. Sen började andra kommuner också intressera sig för Brandsuperhjältar, berättar Jonas Ander som är ansvarig för initiativet från Länsförsäkringar Jönköpings sida.

Det kommunala bostadsbolaget Eksjöbostäder tog kontakt med Länsförsäkringar Jönköping och ville vara med på Brandsuperhjälte-tåget. Innan dess hade konceptet spridits till bostadsområdena Österängen i Jönköping och Öxnehaga i Huskvarna.

– Det är oerhört kul att se att andra intresserar sig för det här konceptet. Vi ser att det gör skillnad och barnen har ett genuint intresse för det här.

Under året som gått har man kunnat se brandsuperhjälte-loggan på flera ställen i samband med event. Bland annat blev över 400 barn nya brandsuperhjältar i samband med Jönköping Horse Show på Elmia i oktober. Totalt under året som gått var det över 600 nya barn som svarade på frågorna som krävs för att bli brandsuperhjältar. Enligt Jonas Ander är planen att fortsätta växa och utbilda ännu fler barn och ungdomar i framtiden.

– Vi kommer under 2020 börja samarbeta med Gislavedshus och flera aktiviteter är redan inplanerade. Förhoppningsvis får vi många nya brandsuperhjältar i de södra delarna av länet också under det kommande året, avslutar Jonas Ander.