Guide - digital skadeanmälan

 

Hur gör jag för att anmäla skadan via webben?

Om du råkar ut för en trafikolycka eller får en skada på ditt fordon anmäler du skadan enklast via vår webbplats. Vi har gjort en guide som du kan titta i samtidigt som du gör din anmälan.

Steg-för-steg guide

  1. Gå till skadeanmälan på vår webbplats
  2. Beskriv hur skadan uppkom
  3. Ange tid och plats för händelsen
  4. Bifoga bilder och andra filer
  5. Kontrollera uppgifterna och skicka in

1. Gå till skadeanmälan på vår webbplats

 

Anmäl skada

Fyll i personnummer och skadedatum. Gäller skadan en fordonsskada klickar du på valet "Fordon". Välj sedan vilken typ av skada du har råkat ut för.

fyll-i-skadeanmalan-764x940.jpg

 

2. Beskriv hur skadan uppkom

Ange registreringsnumret och välj de svarsalternativ som gäller för fordonet och skadan. Skriv en kort beskrivning om hur skadan uppkom. Försök att beskriva situationen så tydligt som möjligt.

Du har möjlighet att rita upp händelseförloppet i skissverktyget. Börja med att välja en lämplig bakgrund. I vårt exempel har skadan uppkommit i ett parkeringshus och vi har därför valt bakgrunden för parkeringsplatser.

Lägg sedan in ditt fordon och även andra fordon som eventuellt var inblandade. Markera var på fordonet skadan uppstått. Du har också möjlighet att lägga in vägmärken som stop-skyltar m.m. som kan ha påverkat situationen. Skissen som du ritar upp kommer automatiskt att sparas till din anmälan.

beskriv-skadan-steg-2-764x940.jpg

 

3. Ange tid och plats för händelsen

Ange på kartan var skadan inträffade. I vårt exempel uppstod skadan i ett parkeringshus i Jönköping. Skriv in adressen i sökfältet så kommer en röd markering att visas på kartan. Fyll i övriga val för händelsen. Kartan och adressangivelsen sparas automatiskt i din anmälan.

skadestalle-3-764x940.jpg

 

4. Bifoga bilder och andra filer

Du har också möjlighet att bifoga bilder och andra dokument i skadeanmälan. Fota gärna skadorna med mobilkameran och lägg till dem i anmälan. Även en bild på bilens placering i garaget (i vårt exempel) kan vara bra att bifoga.

Har du gjort en polisanmälan bifogar du även den tillsammans med eventuella kvitton på utlägg som har haft i samband med skadan. Enklast är att fota av kvittona med mobilkameran.

bilagor-4-764x940.jpg

5. Kontrollera uppgifterna och skicka in

I nästa steg i skadeanmälan kan du kontrollera dina uppgifter och därefter skicka in den till våra skadehandläggare.

En bekräftelse på skadeanmälan visas direkt på bildskärmen så fort du har skickat in den. Du får också ett e-postmeddelande som bekräftar din skadeanmälan. Det är viktigt att du sparar ditt skadenummer om du vill komplettera din anmälan i efterhand.

bekraftalse-5-764x940.jpg

 

Vad händer nu? Fler guider.

Nu är skadan anmäld och våra skadereglerare jobbar med ärendet. Men du kan redan nu boka tid hos någon av våra certifierade verkstäder för ett kostnadsförslag. Och har du glömt att ta med något i din anmälan kan du enkelt komplettera den.

Guide - komplettera din anmälan

Har du missat några uppgifter i din redan inskickade anmälan? Då kan du enkelt komplettera din anmälan i efterhand.