50 miljoner i återbäring!

Förra året gick Länsförsäkringar Jönköping med vinst. Eftersom vi är ett kundägt bolag går överskottet tillbaka till våra försäkringskunder.

Det här året fick våra kunder dela på 50 miljoner kronor, som betaldes ut under hösten 2018. Dessutom delade vi ut ett ekonomiskt bidrag till föreningar med bra idéer om projekt som skapar ökad trygghet i länet. Läs mer om det här:

Nu är återbäringskampanjen avslutad för den här gången.