Trygg hästgård

Att förebygga skador handlar om ett helhetstänk. Allt från hästhållning till gårdsmiljö, brandskydd och hållbar träning. Vi har tillsammans med Agria Djurförsäkring tagit fram konceptet Trygg hästgård för att göra det enkelt att skapa en hållbar och säker gårdsmiljö - och samtidigt bli belönad.

Konceptet steg för steg

”Trygg hästgård” är kostnadsfritt för dig som kund.

Konceptet består av tre steg där du gradvis får ökad rabattnivå på din gårdsförsäkring. Stegen innehåller utbildningar, förebyggande råd, checklistor, gårdsinventering och rabatter. När du blir godkänd på steg 3 tilldelas du certifieringen Säker hästverksamhet

Innehåller: 

 • Introduktionsfilm

Vad du får när kraven på denna nivå har uppfyllts: 

 • 5 % rabatt på hästförsäkring

Innehåller: 

 • E-utbildning

Vad du får när kraven på denna nivå har uppfyllts: 

 • 10 % rabatt på hästförsäkring
 • Stallapotek från Agria Djurförsäkring

För att genomgå steg 2 behöver du ha klarat av steg 1 före. 
Årlig uppföljning och utbildning ska genomföras för att nivån ska behållas. 

Innehåller: 

 • E-utbildning
 • Gårdsbesiktning
 • Hästgårdsbesiktning

Vad du får när kraven på denna nivå har uppfyllts: 

 • 20 % rabatt på hästförsäkring
 • Agria akutväska 
 • Skylt att pryda stallet med

För att genomgå steg 3 behöver du ha klarat av steg 2 före.
Årlig uppföljning och utbildning ska genomföras för att nivån ska behållas.

Jag vill veta mer om konceptet

Jag vill veta mer om konceptet
Icons/70px/Quotation-mark-70
En hållbar och säker hästhållning innebär minskade risker för dig och din häst.
Jens Fredricson, ambassadör för Agria Djurförsäkring

LF Jönköping