Fullgörandeförsäkring

Vårt alternativ till byggsäkerhet eller färdigställandeskydd

Ansökan för försäkringsförmedlare

Är du försäkringsförmedlare ansöker du genom att fylla i blanketten här och skicka till oss via e-post.

Ansök om fullgörandeförsäkring som byggsäkerhet

Vår fullgörandeförsäkring skyddar din beställare från extrakostnader som kan uppstå om beställaren har rätt att häva avtalet*, till exempel om du som entreprenör går i konkurs.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Färdigställandeskydd och byggsäkerhet

När du som entreprenör tecknar ett entreprenadkontrakt finns det ofta ett krav på att du ska lämna en säkerhet mot beställaren, både för garantitiden och för entreprenadtiden. Detta kallas ofta för en färdigställandeförsäkring, byggsäkerhet eller färdigställandeskydd.

I jämförelse med en bankgaranti som säkerhet är det enklare för dig som entreprenör att teckna en fullgörandeförsäkring. Det beror på att bankerna oftast har krav på motsäkerheter för att ställa ut en garanti.

Försäkringen kan bara tecknas av dig som driver ditt företag i aktiebolagsform.

Krav på säkerhet

I de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06 är kravet på säkerhet under entreprenadtiden tio procent av den aktuella kontraktssumman, men ibland kan parterna komma överens om andra belopp. Motsvarande siffra för garantitiden är fem procent av den aktuella kontraktssumman.

* Regler för när beställaren har rätt att häva avtalet finns i de allmänna bestämmelserna AB 04 och ABT 06.

Så här gäller fullgörandeförsäkringen

Vår fullgörandeförsäkring för entreprenadtiden börjar gälla när du tecknar den och slutar att gälla vid godkänd slutbesiktning. Har du tecknat en fullgörandeförsäkring som även ska omfatta garantitiden börjar den att gälla när slutbesiktningen är godkänd. Du kan självklart teckna försäkring enbart för entreprenadtid eller garantitid.

Produktblad fullgörandeförsäkring

Vill du veta mer?

Peter Bratt, tel: 0701627888
E-post