Nya Världen-förvaltning

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av ditt sparande och garanterar dig en lägsta nivå på dina utbetalningar. Pengarna placeras i cirka 70 procent aktier och resterande del i räntebärande tillgångar. Det går inte att starta ett nytt sparande med Nya Världen-förvaltning.

Flytta till Nya Trad och få en tryggare pension

Om du har ett pensionssparande i Nya Världen kan du i de flesta fall flytta till Nya Trad. Där blir värdeutvecklingen jämnare, avgifterna lägre och du får en tryggare pension. Kontakta gärna oss eller din försäkringsförmedlare för personlig rådgivning.

Så fungerar Nya Världen

Ditt sparande med Nya Världen-förvaltning har två värden som beräknas parallellt: ett garanterat värde och ett försäkringskapital.

 1. Ditt garanterade värde

  Det garanterade värdet är det du betalat in plus garanterad ränta och riskkompensation minskat med avtalade utbetalningar, kostnader och avkastningsskatt enligt antagandena i det villkor som gäller för din försäkring. Den garanterade räntan är 0 procent före avdrag för skatt och avgifter.

 2. Ditt försäkringskapital

  Försäkringskapitalet är det du betalat in plus riskkompensation minskat med gjorda utbetalningar, avgifter, garantiavgift samt avkastningsskatt.
  Försäkringskapitalet förändras ständigt eftersom placeringstillgångarna värderas dagligen. Värdet kan både öka och minska från en dag till en annan.

 3. Din återbäringsdel

  Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen kan både minska och öka eftersom placeringstillgångarna värderas dagligen. Återbäringen är inte garanterad utan delas ut först i samband med varje utbetalning.

Din utbetalning

 • Beloppet som betalas ut till dig baseras på hur stort det garanterade värdet i din försäkring är.
 • Utbetalningen blir större om det har uppstått en återbäringsdel, det vill säga när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet.
 • Beloppet som betalas ut omräknas vid varje utbetalningstillfälle och kan öka eller minska beroende på hur försäkringskapitalet utvecklar sig.
 • Nivån på utbetalningen kan aldrig bli lägre än det belopp som beräknas utifrån det garanterade värde

Mer om utbetalningar av din pension

Så placeras dina pengar

Försäkringskapitalet i Nya Världen är placerat i cirka 70 procent aktier och cirka 30 procent räntebärande tillgångar. Fördelningen mellan aktier och räntor varierar endast marginellt över tid. Aktiedelen är fördelad på de större marknaderna i världen.

I Nya Världen påverkar den dagliga utvecklingen i placeringstillgångarna, till exempel utvecklingen i aktier, direkt värdet på försäkringen. Det vill säga värdet kan både öka och minska från en dag till en annan.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Som en del i arbetet att skapa en hållbarare värld ska vi lämna hållbarhetsrelaterad information om våra finansiella produkter. Syftet med informationen är att du bättre ska förstå hur vi arbetar för att placeringarna i Nya Världen ska bidra till en hållbar utveckling.

Informationen beror på vilken hållbarhets­kategori som produkten hör till:

 • Mörkgrön (artikel 9) – finansiell produkt som har hållbara investeringar som mål enligt regelverkets definition.
 • Ljusgrön (artikel 8) - finansiell produkt som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa egenskaper, genom sina investeringar.
 • Ingen färg (artikel 6) – finansiell produkt som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uppfyller kraven för en ljusgrön eller mörkgrön produkt, eller en finansiell produkt som inte beaktar hållbarhetsrisker.

Nya Världen tillhör den ljusgröna kategorin som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Du kan läsa mer om vilka miljörelaterade och sociala egenskaper som Nya Världen främjar genom sina investeringar. Vi berättar bland annat om vilken investeringsstrategi vi följer, hur stor andel av Nya Världens tillgångar som minst ska vara investerad i hållbara investeringar och hur vi följer upp det.

Läs mer om hållbarhetsrelaterade upplysningar för Nya Världen.

Investeringarna i Nya Världen medför en indirekt påverkan på människor, samhälle och miljö. I investeringsprocessen för Nya Världen integreras sådan påverkan och huvudsakliga konsekvenser beaktas. Läs mer om hur arbetet bedrivs här:

Redogörelse för investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer v.3

För information om hur vi integrerar hållbarhetsrisker i vår investeringsprocess, försäkringsrådgivning och i ersättningar, läs mer.

Du hittar mer hållbarhetsrelaterad information om Nya Världen på sidan Ansvarsfulla investeringar inom Länsförsäkringar Liv.