Illustration av äldre par som sparar i en kapitalförsäkring.
Illustration av äldre par som sparar i en kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring

Ett sparande med många fördelar.

  • Spara till dig själv eller till någon annan, exempelvis barn eller barnbarn
  • Kostnadsfria fondbyten
  • Ingen kapitalvinstskatt på vinster

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Foto på familj som packar bilen.

För vem passar en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring kan användas som sparande till dig själv i syfte att ha ett buffertsparande eller om du sparar till din pension.

Den kan också användas om du väljer att spara till någon annan till exempel till barn eller barnbarn. Det beror på att du i en kapitalförsäkring fritt kan välja vem som ska få pengarna när du dör.

Anmäl intresse för att teckna kapitalförsäkring

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Du väljer fonderna

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Läs mer om att byta fonder

Om du avlider innan försäkringstidens slut, betalas försäkringens värde ut plus en procent.

Ingen kapitalvinstskatt på vinster

Att spara i en kapitalförsäkring är förmånligt eftersom du inte behöver betala kapitalvinstskatt på vinster. Du betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag eller fondbyten.

Avgifter för Kapitalförsäkring

 
Årsavgift 0 kr
Kapitalavgift på försäkringskapitalet per år 0,65 %

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.

Frågor och svar om Kapitalförsäkring