Vår nya arbetsplats och ditt nya bank- och försäkringsbolag

Vi på Länsförsäkringar Jämtland får nu flytta in i omgjorda lokaler i glashuset vid Stortorget. Ni har säkert märkt både stöket vid Stortorget och att vi under en längre tid haft tillfälliga lokaler på Stadsdel Norr. ”Kuben” är ett landmärke i Östersund och vi är dessutom kundägda. Därför vill vi berätta vad vi gjort, varför och vad det har för betydelse både för dig som kund och för oss.

Varför har vi byggt om?

Vår filosofi är enkel. Våra medarbetare och våra kunder är det viktigaste vi har. Mår våra medarbetare bra och har rätt förutsättningar så är vi ett bättre bolag för dig som kund. Det hänger ihop. Arbetslivet och marknaden har också förändrats. Under lång tid har det funnits en trend mot flexibilitet och distansoberoende på arbetsplatsen. Samtidigt som konsumenter ställer högre krav på service och tillgänglighet. En utveckling som skyndats på rejält på grund av den pågående pandemin. För många har distansarbete blivit den nya vardagen och en mormor eller farfar har handlat på nätet för första gången. Något som kändes fjärran för bara ett år sedan

Kontoret kommer inte försvinna men vi är övertygade om att flexibiliteten är här för att stanna och att det kommer ställas nya krav på både arbetsplats och arbetsgivare.

Ombyggnationen har sin grund i:

 • En förändrad marknad där vi behöver vara ännu mer snabbfotade och lösningsorienterade.
 • Ett förändrat arbetssätt som går mot mer tillit, mer flexibilitet och distansoberoende.
 • Undersökning och analys av våra medarbetares behov och önskemål på arbetsplatsen
 • En bättre miljö på kontoret vad gäller ljud, ljus, luft, ergonomi och mycket annat
 • Behov av bättre ytor för både individ och grupper. Inte minst för att stärka samarbete och kreativitet.
 • Vi vill skapa en arbetsplats och ett arbetssätt som vi känner oss stolta över. En plats där vi gärna bjuder dig på en kopp kaffe!

Fakta "glaskuben"

Det välkända landmärket "glaskuben" byggdes 2008 och samma år flyttade Länsförsäkringar Jämtland in. September 2020 påbörjades ombyggnationen av kontorsytan på drygt 2 000 kvadratmeter. Ombyggnationen är en del av ett förändrat arbetssätt och en arbetsplatsutveckling. Tills vidare är kundentrén stängd på grund av pandemin. 

Det lokala i lokalen

Vi är ett bolag i Jämtland och Härjedalen och våra kunder finns här och ingen annanstans. Genom hela projektet, från planering till utförande har kärleken till det vi kallar hemma varit en ledstjärna. Vår nya arbetsplats har fem våningar, Torget, Staden, Skogen, Sjön och Fjället. Våra nya mötesytor har också namn från platser och annat som gör att vi älskar att bo i Jämtlands län. Välkommen till Näkten på plan tre!

Det är också jämtar och härjedalingar som byggt, målat, dragit el, lagt golv och nästan allting annat. Det har varit viktigt för oss att bidra till det lokala näringslivet och trots att vi befolkningsmässigt är ett litet län så finns kompetensen här. Varför gå över Forsaleden efter vatten?

Det hållbara i att göra om

Vid en första anblick kanske ett bank- och försäkringsbolag inte har så mycket att säga om hållbarhet. Men faktum är att det till stor del är vår affärsidé. Som ett lokalt och kundägt bolag har vi ett ansvar mot människor och miljö. Det som ur sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv är hållbart och bra för Jämtlands län är också bra för oss. Ni kanske har märkt att vi ofta påminner om brandvarnare, att skotta tak och att köra försiktigt när det är halt? Det gör vi därför att en olycka som aldrig händer är den bästa för både dig, oss och miljön.

I ombyggnationen har vi arbetat med många av de frågor som finns under det vida begreppet hållbarhet. För miljön har vi valt lokala entreprenörer och hantverkare, målat om interiör istället för att slänga, återanvänt keramik från toaletter, klätt om stolar i spillmaterial från Woolpower, gett bort vissa kontorsmöbler till våra medarbetare och sålt vidare det vi inte kunnat återanvända.

Den sociala hållbarheten finns hos våra medarbetare. Har vi ett arbetssätt och en arbetsplats som fungerar och ger energi så minskar vi sjukskrivningar och gör ett ännu bättre jobb. Det är också ekonomiskt hållbart.

Vår förändringsresa – en tidslinje!

 • Oktober 2008 – Vi flyttar från Kyrkgatan och Pästgatan till glashuset vid Stortorget.
 • Januari 2017 - Tomas börjar som vd och påbörjar ett förändringsarbete gällande vårt arbetssätt.
 • Oktober 2018 – En stor kartläggning görs för att ta reda hur väl arbetsplatsen stödjer ett produktivt arbetssätt. Vi kan då konstatera att det finns förbättringspotential.
 • September 2019 – Beslut fattas om att arbetsplatsen ska göras om. (Egentligen flera beslut vid olika tillfällen under 2019 och 2020.
 • Februari 2020 – Ett nytt virus börjar spridas över världen som får stora konsekvenser för samhälle och individer. Vi ställer om för att jobba hemifrån.
 • Augusti 2020 – Vi inleder ett samarbete med det lokala företaget The Remote Lab för att ligga i framkant när det gäller arbetsplatsutveckling.
 • September 2020 – Vår verksamhet flyttas tillfälligt till Stadsdel Norr. Då sätter också ombyggnationen igång.
 • April 2021 – Vi flyttar tillbaka! Men vi slår inte upp portarna på vid gavel på grund av pandemin.
 • Någon gång 2021 (hoppas vi) – Pandemin avtar och livet återgår till det ”normala”. Vi och alla andra Jämtar och Härjedalingar tar med sig viktiga insikter och erfarenheter för framtidens näringsliv.

Jag har en fråga och vill veta mer!