Budgeten - mer i plånboken för sjukskrivna

En person med sjukersättning på 12 706 kr får en total skattereduktion på drygt en tusenlapp per månad till följd av de förstärkta skattereduktionerna för sjuk- och aktivitetsersättning samt förvärvsinkomster. Men även låg-och medelinkomsttagaren och pensionärerna kommer att se en liten ökning i plånboken. Se olika räkneexempel medskick hur det drabbar tre inkomstgrupper.

Emma-Persson 2

Den här budgetens syfte är att öka hushållens konsumtion, vilket stöttar den återhämtning som Sverige behöver. Även om vi är tillbaka på BNP-nivåer vi såg före Corona-krisen så har vi tappat ett och ett halvt år som vi behöver återhämta, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar:

-Syftet med att ge det till så här pass stora och breda grupper med lägre inkomster är att man antar att en stor andel av skattelättnaderna kommer att konsumeras och det uppskattar man ger tillräcklig effekt för att stötta konsumtionen och därmed återhämtningen i landet.

Men även flera av förändringarna rör en grupp som är och har varit extra utsatta både innan och under pandemin – de ensamstående med barn och pensionärer.

-För många av de hushåll som nu får en extra slant är det här förstås välkomna pengar. Många lever på marginalen. Extra välkommet är det förstås att det finns en tydlig jämställdhetsaspekt i det här, eftersom kvinnor generellt har lägre löner, lägre pension och i högre utsträckning får underhållsstöd. För de med allra lägst pension finns det även möjlighet till ännu mer pengar, då bostadstillägget även föreslås höjas.

Och den som är med i a-kassan får en viss skattelättnad.

-Att kostnaden för att vara med i a-kassan sänks är positivt om det bidrar till att fler ansluter sig till den. Det är en bra grund i en trygg privatekonomi. Tillsammans med en inkomstförsäkring för de som behöver, ett eventuellt bolåneskydd och en buffert för oförutsedda händelser ger det en extra trygghet om något händer i privatekonomin, säger Emma Persson.

Länk till Länsförsäkringars pressrum: https://www.lansforsakringar.se/privat/om-oss/press-media/

Länk till Länsförsäkringar på Twitter: https://twitter.com/forsakringar
 

För ytterligare information kontakta:
Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel.  0761-09 27 30
Presskontakt. Tel. 08-588 418 50.

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden